Skip to content

Energia budúcnosti je tu: Na čom práve pracujeme v TotalEnergies?

Vodík, LNG, biopalivá, obnoviteľné zdroje… Prečítajte si sedem príbehov, ktoré ukazujú na rozmach nových energií a pomáhajú nám žiť na lepšej planéte.

Ako určite viete, do roku 2050 sme sa zaviazali znížiť priame emisie na nulu.

Čo to pre nás bude znamenať v praxi? Zmenu celej našej spoločnosti, úpravu portfólia produktov aj vývoj nových technológií pre zachytávanie a využitie CO2.

Pozrite sa, ako bude vyzerať náš energetický mix v roku 2050:

 • 50 % – obnoviteľné zdroje
 • 25 % – biomasa, vodík
 • 25 % – ropa, zemný plyn

Aby sme priebežne znižovali emisie a zároveň udržali stálu ponuku pre našich zákazníkov, pracujeme na využití nových energií.

 1. Vodík
 2. LNG
 3. Bioplyn
 4. Biopalivá
 5. Solárna a veterná energia
 6. Elektromobilita
 7. Výskum a vývoj

1. Vodík

Detail tankovania vodíka do nádrže automobilu

Dali sme si ambiciózny cieľ: stať sa priekopníkom masovej výroby takzvaného zeleného vodíka, ktorý sa vyrába iba z obnoviteľných zdrojov.

Hneď ako sa na trhu rozbehne dopyt po vodíkovom palive, chceme pomocou zeleného vodíka znížiť emisie nákladnej dopravy. Rozbiehame preto niekoľko projektov po celom svete.

Najväčší ekosystém na výrobu zeleného vodíka

V lete roku 2022 sme sa so spoločnosťou Adani, hlavným energetickým hráčom v Indii, zaviazali vytvoriť najväčší ekosystém na výrobu zeleného vodíka na svete. Nový podnik bude zahŕňať celý proces od produkcie zariadení na výrobu vodíka po samotnú výrobu vodíka a následnú premenu na ďalšie produkty (hnojivá a ďalšie).

Do roku 2030 plánujeme vyrábať 1 milión ton vodíka ročne.

Priekopnícky závod na juhu Francúzska

S energetickou spoločnosťou Engie sme sa dohodli aj na vybudovaní a prevádzke najväčšej továrne na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov. So stavbou vo francúzskom regióne Provence-Alpes-Côte d’Azur sme už začali a počítame so začiatkom produkcie v roku 2024.

Do už existujúceho závodu TotalEnergies La Mède pribudne rozsiahla solárna farma. Čistá energia zo slnka bude poháňať elektrolyzér, ktorý vyrobí 5 ton zeleného vodíka denne. Ten využije súčasný závod La Mède pri výrobe biopalív, AdBlue a ďalších produktov. Ročne sa tak ušetrí 15 000 ton CO2.

 

Naša výroba vodíka je v rámci Európy prevratná vďaka piatim inováciám, ktoré zatiaľ nemajú obdobu:

 1. Digitálny pilotný systém pre nepretržité dodávky vodíka s riadením výroby solárnej elektriny v reálnom čase.
 2. Optimalizácia fotovoltických fariem zásobujúcich elektrolyzér s cieľom minimalizovať energetické straty a obmedziť preťaženie siete.
 3. Veľkokapacitné skladovanie vodíka na vyrovnanie výkyvov vo výrobe elektriny pri nepretržitej spotrebe vodíka.
 4. Jednosmerné spojenie medzi fotovoltickou farmou a elektrolyzérom s cieľom zlepšiť energetickú bilanciu.
 5. Zvýšená priemyselná bezpečnosť vďaka použitiu 3D digitálnych modelov pre každú súčasť zariadenia.

 

2. LNG

Pracovník v ochrannej prilbe stojí pred prístavom pri mori

Vedeli ste, že sme tretím najväčším výrobcom skvapalneného zemného plynu (LNG) na svete? Venujeme sa mu už viac než 40 rokov.

Ako jedni z mála sme integrovali všetky časti dodávateľského reťazca, od ťažby a skvapalňovania plynu až po prepravu a obchodovanie s LNG, opätovné splyňovanie a dodávky pre námornú a cestnú dopravu.

Pomáhame zákazníkom znižovať emisie napríklad vďaka prechodu z uhoľných elektrární na čistejšie LNG.

Vďaka novým projektom na zachytenie LNG, nasadeniu dronov a ďalším aktivitám chceme znížiť celkovo vzniknuté emisie o 20 % do roku 2030.

Energetická bezpečnosť v Európe

V nadväznosti na obmedzenie našich aktivít v Rusku podľa medzinárodných sankcií plánujeme zvýšiť produkciu LNG do roku 2030 o 40 % vďaka závodom v Katare, USA alebo Mozambiku.

 

Hlavnou prioritou pre nás zostáva energetická sebestačnosť európskeho kontinentu:

 1. Dovážame LNG z USA, kde sme najväčším exportérom (10+ miliónov ton LNG ročne).
 2. V Európe sme najväčším prevádzkovateľom celkovo 7 LNG terminálov na regasifikáciu plynu s kapacitou 18 mil. ton ročne, oproti roku 2021 stúplo využitie týchto terminálov z 50 na 90 %.
 3. Aktuálne pripravujeme na koniec roku 2023 spustenie ďalších 2 plávajúcich LNG terminálov.
 4. V roku 2022 sme v Európe dodali 40 miliónov ton LNG.

 

3. Bioplyn

Pracovník sleduje spracovanie odpadu pri výrobe bioplynu

Biometán predstavuje nízkouhlíkovú alternatívu k zemnému plynu. Je možné ho využiť:

 • ako doplnok zemného plynu v priemysle a domácnostiach,
 • na výrobu bioCNG alebo bioLNG alternatívnych palív pre mobilitu,
 • na výrobu elektriny a tepla.

Do roku 2025 chceme posilniť produkciu biometánu na 2 TWh za rok. To zodpovedá zníženiu CO2 o 400 000 ton ročne. Do roku 2030 dokonca na 20 TWh.

 

V produkcii bioplynu sme v súčasnosti jednotkou vo Francúzsku aj vďaka akvizícii firmy Fonroche Biogaz, ktorá vyrába anaeróbne fermentačné jednotky. Vo februári 2022 sme podpísali dohodu aj so spoločnosťou Veolia o zdieľaní know-how o produkcii biometánu z organického odpadu v ich závodoch na spracovanie odpadu vo viac než 15 krajinách.

 

4. Biopaliva

Pracovník kontroluje nádrž na biopalivo

Už viac než 20 rokov sme priekopníkmi v oblasti biopalív, ktoré v porovnaní s fosílnymi palivami znižujú emisie CO2 najmenej o polovicu. Vyrábame prísady do benzínu (ETBE) a nafty (HVO).

Aby sme dosiahli našu ambíciu stať sa lídrom na trhu s udržateľnými biopalivami, premenili sme už zmienenú rafinériu La Mède vo Francúzsku na biorafinériu svetovej úrovne. S kapacitou 500 000 ton biopalív typu HVO ročne ide o jedno z najväčších zariadení svojho druhu v Európe. Zároveň plánujeme produkciu zvyšovať: do roku 2025 na 2 mil. ton ročne a do roku 2030 na 5 miliónov ton ročne.

Dve hlavné oblasti, ktorým sa venujeme, sú využitie rastlinného odpadu a mikrorias. Spolupracujeme s podnikmi, startupmi, univerzitami, výskumnými inštitútmi aj v rámci konzorcií (Futurol alebo BioTfueL).

 

Za posledných desať rokov sme vynaložili na výskum viac než 500 miliónov eur.

Výsledkom je, že sme najväčším predajcom biopalív koncovým zákazníkom v Európe. Naše biopalivá poháňajú špeciály vo vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans. V prevádzke sme otestovali aj letecké palivo SAF, na ktorého výrobu sa ako základná surovina používa kuchynský olej. Toto palivo v celom svojom životnom cykle produkuje v priemere o 80 % menej CO2.

 

5. Solárna a veterná energia

Dopyt po elektrine porastie v budúcich rokoch rýchlejšie než celosvetový dopyt po energii ako celku.

Do roku 2025 preto plánujeme zvýšiť hrubú inštalovanú kapacitu na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov z dnešných 10 na 35 GW.

V roku 2030 ešte ďalej na 100 GW.

 

Pracovníci kontrolujú panely na solárnej farmeChceme byť medzi piatimi najväčšími hráčmi v tomto odbore na svete. V pláne máme niekoľko projektov:

 • Rozsiahle solárne a veterné elektrárne na súši: príkladom je práve budovaná 800-megawattová solárna elektráreň v Katare, ktorá by sa mala stať najväčšou svojho druhu na svete.
 • Rozsiahle veterné elektrárne na mori: napríklad veterná elektráreň na pobreží Škótska s výkonom 1,5 MW a pripravujeme ďalšiu v Južnej Kórei (2 000 MW) alebo v Spojenom kráľovstve (100 MW).
 • Ponuka solárnych panelov na mieru pre strechy domácností a firiem.
 • Ukladanie energie do batérií: napríklad najväčšia vo Francúzsku v meste Dunkerque s kapacitou 61 MWh.
 • Ponuka energií a služieb pre európskych zákazníkov.

 

6. Elektromobilita

Našou ambíciou je stať sa významným hráčom v oblasti elektromobility vďaka štyrom hlavným prioritám:

 

Žena platí kartou na nabíjacej stanici TotalEnergies

 • Výstavbe hustej siete nabíjacích staníc: do roku 2025 chceme prevádzkovať až 150 000 dobíjacích bodov po celom svete. V Európe chceme do roku 2030 podporiť elektrickú infraštruktúru vybudovaním 300 vysokorýchlostných staníc pozdĺž ciest a diaľnic a ďalších 600 v mestách. Už dnes sme vybudovali nabíjačky v mestách, ako je Londýn, Amsterdam alebo Singapore.
 • Rozvoju verejných nabíjacích staníc po Európe: na rozvoj sa pripravujú aj mestá v našom regióne.
 • Ponuke nabíjacích staníc pre elektromobily v domácnostiach a firmách: už dnes ponúkame niekoľko typov nabíjacích staníc.
 • Podpore vývoja pokročilých batérií pre elektromobily: v roku 2020 sme s koncernom Stellantis založili spoločný podnik ACC (dnes vrátane značky Mercedes-Benz) s cieľom vyvinúť špičkové batérie do elektromobilov. Rovnaký dôraz sa kladie nielen na technické požiadavky, ale aj na efektivitu výrobných procesov a minimalizáciu environmentálnych dopadov. Do roku 2030 chce ACC vyrábať batérie až pre 2,5 milióna elektromobilov ročne (pozri video).

 

7. Výskum a vývoj

V TotalEnergies máme vlastné vývojové oddelenie s laboratóriami, kde skúmame nové prístupy.

Viac než 50 % celého vývoja sa venuje novým energiám (obnoviteľné zdroje, biomasa, batérie a ďalšie) a zníženiu záťaže pre životné prostredie (zníženie emisií metánu, recyklácia a ukladanie CO2 a ďalšie).

Aj vďaka tomu každý rok zaregistrujeme 200 nových patentov.

 

Pracovníčka v laboratóriu manipuluje so vzorkou

 • Podporili sme vznik vývojového centra umelej inteligencie a výskumu dát v Paríži, ktoré by sa do piatich rokov malo stať svetovou špičkou v tejto oblasti.
 • V projekte One Tech sme prepojili hlavy a znalosti takmer 3 500 inžinierov, vedcov a technikov z celej našej organizácie. Veríme, že sa vďaka tomu staneme inovačným lídrom a čoskoro predstavíme ďalšie udržateľné inovácie.
 • V roku 2020 sme v Paríži založili Digital Factory: inovačný hub s približne 300 inžiniermi, výskumníkmi, vývojármi a expertmi. Ich cieľ je prostý: využiť naplno nové digitálne riešenia tak, aby sme získavali čo najviac energie a zároveň minimalizovali dopady na životné prostredie.
 • Testujeme pilotný projekt CCU na výrobu udržateľného leteckého paliva s využitím zeleného vodíka a zachyteného CO2 z emisií rafinérií.

Viac si prečítajte v samostatnom článku o udržateľných inováciách.

 

Zaujíma vás téma udržateľnosti? Zistite viac o našej vízii Net Zero 2050 aj prerode značky Total na TotalEnergies. Sledujte taktiež naše aktivity na sociálnych sieťach Facebook a Instagram alebo priamo na stránke Udržateľnosť.

 

Dátum vydania: 31. 1. 2023

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.