Skip to content

Sorbetin je unikátne české riešenie pre dekontamináciu.

Tento produkt je na báze expandovaného grafitu, má skvelo definované póry vo veľkosti nanometrov, v ktorých dochádza k nízkemu toku trecej tekutiny. Preto sa mimoriadne dobre hodí najmä na filtráciu a separáciu chemických látok.

Sorbetin adsorbuje olejové a ropné látky, ktoré nie sú rozpustné vo vode, ale aj látky, ktoré sú ťažšie ako voda. Účinne pohlcuje aj toxické a chemické látky, kyseliny, alkoholy, ťažké kovy a škodlivé plyny. Najväčšie uplatnenie nájde pri odstraňovaní ekologických havárií, vo vodných filtroch, v stavebníctve na výrobu izolácie, omietok a podobne. Vďaka nízkej hmotnosti a vysokej tepelnej odolnosti (krátkodobo 1 200 °C, dlhodobo 800 °C) je vhodný na tepelnú a zvukovú izoláciu či požiarnu ochranu objektov.


5 konkurenčných výhod Sorbetinu

 • Ekologický: biologicky a zdravotne neškodný čistý uhlík
 • Mimoriadne účinný: 1 kg adsorbuje až 80 litrov, čiže je 10- až 16-krát účinnejší než ostatné riešenia
 • Rýchly: riešenie problému v priebehu 1 až 2 minút
 • Nenáročný na skladovanie: Sorbetin je nehorľavý
 • Cena: minimálne množstvo odpadu a nízke náklady na likvidáciu

Technické špecifikácie a vlastnosti produktu ​

 • Na báze čistého uhlíka
 • Bezpečný a neškodný
 • Nehorľavý (testovaný podľa ČSN ISO 871)
 • Dlhodobo tepelne odolný do 800 °C
 • Nevýbušný
 • Podstatne ľahší ako voda

Oblasti použitia:

 • SORBETIN® je uhlíkový adsorbent, ktorý je schopný adsorbovať petrochemické a ropné látky nerozpustné vo vode, plávajúce na hladine, vyliate na zemi alebo ťažšie než voda.
 • Účinne adsorbuje toxické a chemické látky, hlavne kyseliny a alkoholy.
 • Adsorbuje aj ťažké kovy, škodlivé plyny, oleje.
 • Adsorbuje aj peľ z ovzdušia.
 • Používa sa hlavne na prevenciu a odstraňovanie ekologických havárií, do filtrov vody, plynov a vzduchu, na zníženie rádioaktivity a v stavebníctve na výrobu izolácií, omietok, malty a do betónov.
 • Pre svoje vlastnosti, ako je nízka hmotnosť a vysoká tepelná odolnosť (krátkodobo 1 200 °C a dlhodobo 800 °C), je vhodný na tepelnú a zvukovú izoláciu a požiarnu ochranu objektov.
 • Ďalšími oblasťami využitia je výroba tepelne odolných tesnení, žiaruvzdorných výrobkov a izolácie. Sublimuje až pri teplote nad 3 000 °C.
 • SORBETIN® je možné použiť na prevzdušnenie pôdy, kde pôsobí ako stabilizátor vlhkosti, odľahčuje pôdu a znižuje odparovanie a tým aj spotrebu vody.
 • SORBETIN® má baktericídne vlastnosti a adsorbuje biologické škodliviny a hnis.
 • SORBETIN® má rekuperačné vlastnosti, teda väčšinu adsorbovaných látok je možné získať pre ďalšie využitie späť, a to pôsobením tlaku alebo odstredením.
 • SORBETIN® je svojím chemickým zložením v podstate čistý uhlík, je zdravotne neškodný, biologicky a chemicky neutrálny.

Postup pri použití

Sorbetin sa aplikuje na hladinu vody, na ktorej sa nachádza látka určená k adsorpcii. Po jednej minúte, keď sa látka adsorbuje, je možné zmes z hladiny odobrať. Z nasýteného sorbentu sa kontaminant odstráni stlačením, extrakciou alebo odstredením. Sorbetin je nehorľavý, nevýbušný, nemiešateľný s vodou a je výrazne ľahší ako voda, na ktorej pláva. Po adsorbovaní horľavých alebo iných látok však zmes získava vlastnosti absorbovaných látok a podľa toho treba postupovať.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.