Skip to content

LubAnac

Olej je ukazovateľom technického stavu Vášho zariadenia. Kvalita a presnosť analýz LubAnac poskytuje významné výhody v oblasti zvýšenia produktivity a zníženia nákladov na mazanie a údržbu strojov:

  • Sledovanie technického stavu strojov a stavu maziva bez nutnosti rozoberania alebo odstávky stroja,
  • Zisťovanie anomálií: predčasné opotrebovanie častí strojov, znečistenie oleja vodou, prachom atď.
  • Nižšia spotreba maziva vďaka dlhšiemu intervalu jeho výmeny.

Úplná ponuka pre všetky Vaše priemyslové aplikácie:

  • LubAnac Industry: pre analýzy priemyslových olejov.
  • LubAnac Coolant: pre analýzy chladiacich kvapalín.
  • LubAnac Gas: pre analýzy olejov priemyselných plynových motorov.
  • LubAnac Expert: pre analýzy olejov použitých v prevodovkách, v mechanických častiach vozových parkov, a v leteckých piestových motoroch.

Osobné poradenstvo

Naši špecialisti Vám môžu poradiť, ktorý z analytických programov je najvhodnejší práve pre Vaše zariadenie a podmienky, v ktorých ho prevádzkujete. Naše analýzy sú najlepšou cestou k efektívnej zmene z reaktívneho prístupu na údržbu (ktorý môže byť veľmi nákladný) k proaktívnemu prístupu, ktorý je efektívnejší a menej nákladný.

Jednoduché a efektívne služby

Na vyžiadanie Vám dodáme úplnú analytickú súpravu obsahujúcu nádoby, nálepky, informačné listy a predtlačené obálky. S aplikáciou na riadenie údržby TIG XP 5 môžete priamo prepojiť výsledky Vašej analýzy, takže môžete sledovať históriu strojov a plánovať údržbárske práce.

Technické školenia

Ponúkame programy, ktoré Vašich zamestnancov naučia, ako používať priemyslové mazivá a zlepšiť spôsoby práce s nimi.

Konkurencieschopnosť, bezpečnosť, ľudské zdravie a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu – to sú hlavné výzvy každého priemyslového odvetvia. 

Mazivá hrajú vo všetkých týchto oblastiach hlavnú úlohu. Pri správnom používaní môžu prispieť k vyšším výkonom a životnosti strojov a zariadení, bezpečnosti majetku, zdravia ľudí a ochrane životného prostredia. 

Medzi témy patria aj správne používanie priemyslových mazív, bezpečnosť a ochrana zdravia a životného prostredia.

Každý z programov je poskytovaný formou profesionálneho školenia.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.