Skip to content

LubAnac

Olej je ukazovateľom technického stavu Vášho zariadenia. Kvalita a presnosť analýz LubAnac poskytuje významné výhody v oblasti zvýšenia produktivity a zníženia nákladov na mazanie a údržbu strojov:

  • Sledovanie technického stavu strojov a stavu maziva bez nutnosti rozoberania alebo odstávky stroja,
  • Zisťovanie anomálií: predčasné opotrebovanie častí strojov, znečistenie oleja vodou, prachom atď.
  • Nižšia spotreba maziva vďaka dlhšiemu intervalu jeho výmeny.

Úplná ponuka pre všetky Vaše priemyslové aplikácie:

  • LubAnac Industry: pre analýzy priemyslových olejov.
  • LubAnac Coolant: pre analýzy chladiacich kvapalín.
  • LubAnac Gas: pre analýzy olejov priemyselných plynových motorov.
  • LubAnac Expert: pre analýzy olejov použitých v prevodovkách, v mechanických častiach vozových parkov, a v leteckých piestových motoroch.

Osobné poradenstvo

Naši špecialisti Vám môžu poradiť, ktorý z analytických programov je najvhodnejší práve pre Vaše zariadenie a podmienky, v ktorých ho prevádzkujete. Naše analýzy sú najlepšou cestou k efektívnej zmene z reaktívneho prístupu na údržbu (ktorý môže byť veľmi nákladný) k proaktívnemu prístupu, ktorý je efektívnejší a menej nákladný.

Jednoduché a efektívne služby

Na vyžiadanie Vám dodáme úplnú analytickú súpravu obsahujúcu nádoby, nálepky, informačné listy a predtlačené obálky. S aplikáciou na riadenie údržby TIG XP 5 môžete priamo prepojiť výsledky Vašej analýzy, takže môžete sledovať históriu strojov a plánovať údržbárske práce.

Technické školenia

Ponúkame programy, ktoré Vašich zamestnancov naučia, ako používať priemyslové mazivá a zlepšiť spôsoby práce s nimi.

Konkurencieschopnosť, bezpečnosť, ľudské zdravie a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu – to sú hlavné výzvy každého priemyslového odvetvia. 

Mazivá hrajú vo všetkých týchto oblastiach hlavnú úlohu. Pri správnom používaní môžu prispieť k vyšším výkonom a životnosti strojov a zariadení, bezpečnosti majetku, zdravia ľudí a ochrane životného prostredia. 

Medzi témy patria aj správne používanie priemyslových mazív, bezpečnosť a ochrana zdravia a životného prostredia.

Každý z programov je poskytovaný formou profesionálneho školenia.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.