Skip to content

Elektromobilita: Ako sú na tom mestá na Slovensku, v ČR a Maďarsku?

Dostať sa rýchlo z miesta A do miesta B je dôležité, ale zároveň potrebujeme dýchať. Je rozdiel žiť tam, kde sa jazdí zdravo, alebo tam, kde sa vypúšťajú emisie CO2 vo veľkom. Prečítajte si, čo pre udržateľnosť v osobnej a hromadnej doprave robia najväčšie mestá u nás aj u susedov.

Muž a žena prichádzajú po chodníku k elektromobilu, ktorý sa nabíja

Doprava a cestovanie majú globálny podiel na emisiách CO2 medzi 20 až 25 %. Negatívne vplyvy na ovzdušie vrátane napríklad hluku znižuje elektromobilita, a preto v TotalEnergies staviame elektrické nabíjacie stanice po celom svete. Do roku 2025 ich plánujeme v Európe postaviť 150 000. V prechode na čistejšie energie podporujeme aj nákladnú dopravu.

Mestám, dopravným podnikom aj firmám na Slovensku dodávame nabíjacie stanice a ďalšie služby v oblasti elektromobility.

Pozrite sa na porovnanie miest

Ako sú na tom veľké mestá v strednej Európe s elektromobilitou?

Priamo v 12 vybraných mestách na Slovensku, v Česku a v Maďarsku sme zisťovali, ako sú na tom dnes a čo plánujú do budúcnosti.

 

Elektromobilita na Slovensku

Elektromobilita v Česku

Elektromobilita v Maďarsku

Elektromobilita v Bratislave

Muž prikladá kartu k verejnej nabíjacej stanici TotalEnergies

Situácia dnes

 • Približne 250 nabíjacích staníc
 • V Bratislave a okolí je najvyššia koncentrácia elektromobilov na celom Slovensku, preto je prioritou plán na ďalší rozvoj nabíjacej infraštruktúry

Plány do budúcnosti

 • Projekt Urban-E, ktorého cieľom je rozvoj elektromobility, podpora rozširovania nabíjacej infraštruktúry a prepojenia na iné druhy dopravy. Dokončený má byť v tomto roku
 • Rozvoj mestskej siete nabíjacích staníc v rezidenčných zónach, najmä na sídliskách, kde nie sú iné možnosti nabíjania
 • V budúcich rokoch by sa mohlo vybudovať viac než 300 takých nabíjacích staníc

Elektromobilita v Košiciach

Muž prechádza pred elektromobilom zaparkovaným pri modernej budove

Situácia dnes

 • Košice sú priekopníkom v zavádzaní elektrobusov do MHD
 • Aktuálne prevádzkujú 23 elektrobusov (približne 10 % všetkých autobusov Dopravného podniku mesta Košice)

Plány do budúcnosti

 • Mesto sa uchádza o dotácie EÚ na nákup nízkoemisných a bezemisných vozidiel
 • V súčasnosti aktualizujú strategický dokument, ktorý počíta s postupnou výmenou trolejbusov za parciálne trolejbusy
 • Pripravujú koncept Mobilita ako služba (MaaS), ktorý má za cieľ znížiť podiel automobilovej dopravy v meste. Tento koncept umožňuje jednotnú platbu za MHD, zdieľané bicykle a ďalšie prostriedky
 • Od jesene 2021 testujú pilotný projekt aplikácie Antik SmartWay, ktorá ponúka lístok na MHD s možnosťou prepravy „na poslednú míľu“ v cene

Elektromobilita v Prešove

Žena odchádza od elektromobilu zapojeného do nabíjačky

Situácia dnes

 • 6 nabíjacích staníc pre elektromobily, 1 nabíjačka pre elektrobicykle
 • 400 zdieľaných kolobežiek a 200 zdieľaných bicyklov po celom meste
 • 8 cykloboxov využívajúcich solárnu energiu
 • 40 ekologických autobusov a trolejbusov v prevádzke
 • Funkčný systém prenosu dát z vozidiel MHD (prenos dát na informačné tabule a aplikácia MHD Prešov pre cestujúcich)

Plány do budúcnosti

 • Nákup 10 parciálnych trolejbusov a 4 mestských automobilov s alternatívnym pohonom
 • Modernizácia niekoľkých kilometrov trolejbusových tratí a výstavba úplne nových úsekov
 • 4,3 km čerstvo vybudovaných cyklochodníkov
 • Prešov má Stratégiu udržateľného rozvoja dopravy v meste do roku 2040, takzvaný Masterplán, ktorý počíta s modernizáciou vozového parku, infraštruktúry a smart riešeniami v doprave

Elektromobilita v Žiline

Muž stojí pri verejnej nabíjacej stanici TotalEnergies

Situácia dnes

 • 10+ nabíjacích staníc
 • Budovanie nabíjacej infraštruktúry sa riadi koncepciou rozvoja elektromobility v meste z roku 2018
 • Mesto prijalo internú stratégiu podpory budovania nabíjacej infraštruktúry, a to napríklad formou prenájmu vhodných pozemkov alebo parkovacích miest
 • Samotné prevádzkovanie nabíjacích staníc so sofistikovanou technikou, pravidelnými investíciami a konkurenciou necháva mesto na súkromných prevádzkovateľoch
 • Mesto vo svojom vozovom parku prevádzkuje jedno plne elektrické vozidlo
 • Dopravný podnik prevádzkuje hybridné a elektrické autobusy, doplnené o plne elektrické trolejbusy a moderné naftové autobusy

Plány do budúcnosti

 • Žilina bude naďalej pasívnym partnerom pri rozvoji elektromobility a zároveň aj vodíkovej infraštruktúry
 • Nové stavby vrátane parkovacích miest musia byť vybavené nabíjacou infraštruktúrou
 • 30 % miest v parkovacích domoch bude určených na nabíjanie

Elektromobilita v Nitre

Muž vchádza do budovy pri zaparkovanom elektromobile

Situácia dnes

 • 10 nabíjacích staníc po celom meste prevádzkovaných súkromnými spoločnosťami
 • 2 elektromobily pre mestský úrad a mestskú políciu
 • V roku 2022 sa kompletne vymenil vozový park MHD: 80 nových autobusov spĺňa najnovšiu emisnú normu Euro 6
 • Dokončujú sa cyklotrasy a cyklogaráže po meste

Plány do budúcnosti

 • Nitra eviduje záujem súkromných spoločností rozvíjať v meste ďalšiu infraštruktúru pre elektromobily
 • Pripravujú nové cyklotrasy

Elektromobilita v Prahe

Elektromobil sa nabíja na nábreží

Situácia dnes

Plány do budúcnosti

 • Praha plánuje rozvíjať dobíjaciu infraštruktúru a má klimatický plán do roku 2030
 • Do roku 2025 sprevádzkuje minimálne 750 dobíjacích staníc, do roku 2030 celkovo 4,5 tisíca staníc
 • V priebehu 6 rokov vznikne 3- až 6-tisíc nabíjacích miest priamo na lampách verejného osvetlenia
 • V ČOV v Bubenči pribudne výrobňa biometánu a veľkokapacitné tepelné čerpadlá na dodávku tepla domácnostiam
 • Do roku 2030 budú mať 75 % podiel bezemisné elektrobusy, batériové trolejbusy a nízkoemisné autobusy medzi všetkými autobusmi DPP

Elektromobilita v Brne

Muž a žena odchádzajú po chodníku od nabíjajúceho sa elektromobilu

Situácia dnes

 • 20 nabíjacích staníc, vo výstavbe je ďalších 11 staníc
 • 80 % vozového parku MHD má ekologický pohon: 2/3 tvoria električky a trolejbusy na elektrinu, polovica autobusov jazdí na zemný plyn
 • Testuje sa elektrobus SOR NS 12 electric a autobus na vodíkový pohon v programe Připrav Brno

Plány do budúcnosti

 • Dokončenie veľkého mestského okruhu
 • Rozvoj infraštruktúry pre elektromobily
 • Rozvoj dopravnej telematiky vrátane prípravy infraštruktúry na autonómne automobily
 • Presun stanice a napojenie Brna na vysokorýchlostnú trať, zachovanie umiestnenia na tratiach TEN-T (politika transeurópskej dopravnej siete)
 • Zavedenie ochranného systému pred tranzitnou dopravou (X43, rozšírenie D1)
 • Zavedenie rezidentného parkovania a vybudovanie systému parkovísk P + R
 • Rozvoj cyklistickej siete vrátane riešenia problémových miest (križovatky, prejazdy)
 • Odstraňovanie slabých miest pešej infraštruktúry

Elektromobilita v Ostrave

Žena stojí pri nabíjacej stanici vedľa steny s graffiti

Situácia dnes

 • 25 nabíjacích staníc (zdroj)
 • 8 elektrobusov, tohto roku pribudne ďalších 24 a 5 nabíjacích stojanov na priebežné nabíjanie v štandarde Oppcharge, ktoré umožňuje rýchle dopĺňanie energie počas prevádzky
 • Podiel bezemisných vozidiel v dopravnom podniku je 52 % (233 električiek a 65 trolejbusov)

Plány do budúcnosti

 • Bezplatné parkovanie pre elektromobily v centre
 • Výstavba dobíjacích staníc na 18 miestach spolu s firmami na jeseň 2022 a ďalších potom na jar 2023
 • Vybudovanie nabíjacích staníc (11 kW) na sídliskách – nabíjačky sa umiestnia priamo na stĺpy verejného osvetlenia alebo na menšie stĺpiky pri parkovacích miestach
 • Dobíjacie stanice elektromobilov s možnosťou odstaviť vozidlo v centrálnej časti mesta
 • Výstavba mestských parkovísk pri významných budovách a inštitúciách vrátane stojanov na nabíjanie elektromobilov
 • Podpora pre carsharing (zdieľanie vozidiel)
 • Stavba električkovej trate v Ostrave Porube
 • Rozšírenie prevádzky trolejbusov prostredníctvom nových parciálnych trolejbusov (s trakčnou batériou), ktoré čiastočne nahradia niekoľko autobusov
 • Plán na sprevádzkovanie prvých 5 kusov autobusov s vodíkovým pohonom

Elektromobilita v Plzni

Pohľad z interiéru elektromobilu von na ženu pri nabíjacej stanici

Situácia dnes

Plzeň patrí v mestskej hromadnej doprave medzi najekologickejšie mestá v Českej republike. Viac než 2/3 vozidiel MHD využívajú elektrinu. Pre električky sa aktuálne stavia nová moderná vozovňa s jednou z najväčších zelených striech v Českej republike s plochou 13,5 tisíca m2.

V Plzni navyše teraz jazdí už 40 batériových trolejbusov, ktorým trakčné batérie nabíjané počas jazdy dodávajú nezávislosť a flexibilitu, a každý rok pribúdajú ďalšie pri pravidelnej modernizácii vozového parku.

Plány do budúcnosti

 • Aktuálne prebieha príprava „Koncepcie elektromobility na území mesta Plzne
 • Pilotné projekty v oblasti výstavby dobíjacích staníc pre elektromobily a elektrobicykle
 • Projekt elektrifikácie MHD na Severné Predmestie, kde batériové trolejbusy nahradia súčasné autobusové linky
 • Ďalšia elektrifikácia kratších úsekov a liniek predovšetkým na tzv. tangenciálnych spojeniach alebo linkách spájajúcich ľudnaté predmestia

Elektromobilita v Liberci

Muž prikladá kartu k nabíjacej stanici TotalEnergies

Situácia dnes

 • Bezplatné parkovanie elektromobilov
 • Snaha o zvýšenie kapacity siete nabíjacích staníc
 • Spracovaný plán udržateľnej mobility, ktorý zahŕňa podporu bezemisnej dopravy
 • Liberec používa niekoľko elektromobilov, mestská polícia jedno plugin-hybrid vozidlo
 • Hromadná doprava je elektrifikovaná vďaka električkám
 • Elektrifikácia autobusov zatiaľ neprebieha: : „Testovali sme niekoľko elektrobusov od rôznych výrobcov, ale zatiaľ sme nenašli nič, čo by nám vyhovovalo,“ vysvetľuje námestník primátora pre technickú správu mesta Jiří Šolc

Plány do budúcnosti

 • Vybudovať v spolupráci s externým partnerom minimálne 15 nabíjacích dvojstaníc po celom širšom centre mesta
 • Nakúpiť niekoľko plugin-hybridov pri obmene vozového parku mesta

Elektromobilita v Budapešti

Muž na nábreží zapája kábel do nabíjacej stanice

Situácia dnes

 • 555 verejne dostupných nabíjacích staníc, ich počet neustále rastie
 • 30 – 40 % zdieľaných vozidiel sú elektromobily
 • 50 autobusov jazdí na plynový pohon, 20 na elektrický pohon, zvyšok (cca 1 400) využíva naftový pohon
 • Plánuje sa okamžitá výmena takmer polovice naftových autobusov
 • V Budapešti jazdí taktiež 140 trolejbusov, 100 % poháňaných elektrinou, 80 z nich je schopných aj bezdrôtovej prevádzky vďaka zabudovanej batérii
 • 63 % všetkých ciest MHD dnes zabezpečia elektromobily (električky, trolejbusy, metro)

Plány do budúcnosti

Cieľom budapeštianskeho plánu udržateľnej mobility, BMT, je znížiť emisie z dopravy a uprednostniť udržateľné spôsoby dopravy. Budapešť si kladie za cieľ do roku 2030 zvýšiť podiel na osobokilometroch:

 • vo verejnej doprave zo súčasných 42 % na 50 %
 • v prípade chôdze z 9 % na 15 %
 • v prípade cyklistiky z 1 % na 5 %

Plán ďalej stanovuje niekoľko prevádzkových cieľov:

 • Logistika: S cieľom znížiť záťaž životného prostredia budú preferované spôsoby dopravy šetrné k životnému prostrediu (železnica, vodná, elektrická, nákladná)
 • Nákup vozidiel s nulovými emisiami: rozšírenie siete trolejbusov, nákup samojazdných trolejbusov a elektrobusov
 • Taxislužba: uprednostňovanie vozidiel na alternatívny pohon (podpora nákupu elektromobilov, inštalácia nabíjačky pre taxi)
 • Zdieľaná mobilita: podpora regulácie vozového parku elektrických vozidiel

Elektromobilita v Miškolci

Detail zadnej časti elektromobilu a nabíjacej stanice TotalEnergies

Situácia dnes

 • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry a služieb elektrobicyklov
 • Prepracovanie stratégie udržateľnej mestskej mobility
 • 75 nových autobusov na CNG, ktoré spĺňajú najnovšiu emisnú normu Euro 6
 • Sprievodná CNG plniaca stanica otvorená aj pre osobné vozidlá a firmy

Plány do budúcnosti

 • 2021 – 2022: Nákup 6 menších autobusov na CNG, 10 elektrických autobusov
 • 2022 – 2025: Obmena celého dieselového vozového parku za elektrobusy, vybudovanie dynamicky nabíjanej siete elektrobusov
 • 2025 – 2032: Výmena autobusov CNG za elektrobusy (v prevádzke už bude 132 elektrobusov), zníženie celkového počtu vozidiel o 3 %
 • Po roku 2037: Celý vozový park zložený výhradne z elektrobusov

Súvisiace články

 

Dátum vydania: 27. júna 2022

Zdieľať na FacebookZdieľať na Facebook

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.