Skip to content

Elektromobilita: Ako sú na tom mestá na Slovensku, v ČR a Maďarsku?

Dostať sa rýchlo z miesta A do miesta B je dôležité, ale zároveň potrebujeme dýchať. Je rozdiel žiť tam, kde sa jazdí zdravo, alebo tam, kde sa vypúšťajú emisie CO2 vo veľkom. Prečítajte si, čo pre udržateľnosť v osobnej a hromadnej doprave robia najväčšie mestá u nás aj u susedov.

Muž a žena prichádzajú po chodníku k elektromobilu, ktorý sa nabíja

Doprava a cestovanie majú globálny podiel na emisiách CO2 medzi 20 až 25 %. Negatívne vplyvy na ovzdušie vrátane napríklad hluku znižuje elektromobilita, a preto v TotalEnergies staviame elektrické nabíjacie stanice po celom svete. Do roku 2025 ich plánujeme v Európe postaviť 150 000. V prechode na čistejšie energie podporujeme aj nákladnú dopravu.

Mestám, dopravným podnikom aj firmám na Slovensku dodávame nabíjacie stanice a ďalšie služby v oblasti elektromobility.

Pozrite sa na porovnanie miest

Ako sú na tom veľké mestá v strednej Európe s elektromobilitou?

Priamo v 12 vybraných mestách na Slovensku, v Česku a v Maďarsku sme zisťovali, ako sú na tom dnes a čo plánujú do budúcnosti.

 

Elektromobilita na Slovensku

Elektromobilita v Česku

Elektromobilita v Maďarsku

Elektromobilita v Bratislave

Muž prikladá kartu k verejnej nabíjacej stanici TotalEnergies

Situácia dnes

 • Približne 250 nabíjacích staníc
 • V Bratislave a okolí je najvyššia koncentrácia elektromobilov na celom Slovensku, preto je prioritou plán na ďalší rozvoj nabíjacej infraštruktúry

Plány do budúcnosti

 • Projekt Urban-E, ktorého cieľom je rozvoj elektromobility, podpora rozširovania nabíjacej infraštruktúry a prepojenia na iné druhy dopravy. Dokončený má byť v tomto roku
 • Rozvoj mestskej siete nabíjacích staníc v rezidenčných zónach, najmä na sídliskách, kde nie sú iné možnosti nabíjania
 • V budúcich rokoch by sa mohlo vybudovať viac než 300 takých nabíjacích staníc

Elektromobilita v Košiciach

Muž prechádza pred elektromobilom zaparkovaným pri modernej budove

Situácia dnes

 • Košice sú priekopníkom v zavádzaní elektrobusov do MHD
 • Aktuálne prevádzkujú 23 elektrobusov (približne 10 % všetkých autobusov Dopravného podniku mesta Košice)

Plány do budúcnosti

 • Mesto sa uchádza o dotácie EÚ na nákup nízkoemisných a bezemisných vozidiel
 • V súčasnosti aktualizujú strategický dokument, ktorý počíta s postupnou výmenou trolejbusov za parciálne trolejbusy
 • Pripravujú koncept Mobilita ako služba (MaaS), ktorý má za cieľ znížiť podiel automobilovej dopravy v meste. Tento koncept umožňuje jednotnú platbu za MHD, zdieľané bicykle a ďalšie prostriedky
 • Od jesene 2021 testujú pilotný projekt aplikácie Antik SmartWay, ktorá ponúka lístok na MHD s možnosťou prepravy „na poslednú míľu“ v cene

Elektromobilita v Prešove

Žena odchádza od elektromobilu zapojeného do nabíjačky

Situácia dnes

 • 6 nabíjacích staníc pre elektromobily, 1 nabíjačka pre elektrobicykle
 • 400 zdieľaných kolobežiek a 200 zdieľaných bicyklov po celom meste
 • 8 cykloboxov využívajúcich solárnu energiu
 • 40 ekologických autobusov a trolejbusov v prevádzke
 • Funkčný systém prenosu dát z vozidiel MHD (prenos dát na informačné tabule a aplikácia MHD Prešov pre cestujúcich)

Plány do budúcnosti

 • Nákup 10 parciálnych trolejbusov a 4 mestských automobilov s alternatívnym pohonom
 • Modernizácia niekoľkých kilometrov trolejbusových tratí a výstavba úplne nových úsekov
 • 4,3 km čerstvo vybudovaných cyklochodníkov
 • Prešov má Stratégiu udržateľného rozvoja dopravy v meste do roku 2040, takzvaný Masterplán, ktorý počíta s modernizáciou vozového parku, infraštruktúry a smart riešeniami v doprave

Elektromobilita v Žiline

Muž stojí pri verejnej nabíjacej stanici TotalEnergies

Situácia dnes

 • 10+ nabíjacích staníc
 • Budovanie nabíjacej infraštruktúry sa riadi koncepciou rozvoja elektromobility v meste z roku 2018
 • Mesto prijalo internú stratégiu podpory budovania nabíjacej infraštruktúry, a to napríklad formou prenájmu vhodných pozemkov alebo parkovacích miest
 • Samotné prevádzkovanie nabíjacích staníc so sofistikovanou technikou, pravidelnými investíciami a konkurenciou necháva mesto na súkromných prevádzkovateľoch
 • Mesto vo svojom vozovom parku prevádzkuje jedno plne elektrické vozidlo
 • Dopravný podnik prevádzkuje hybridné a elektrické autobusy, doplnené o plne elektrické trolejbusy a moderné naftové autobusy

Plány do budúcnosti

 • Žilina bude naďalej pasívnym partnerom pri rozvoji elektromobility a zároveň aj vodíkovej infraštruktúry
 • Nové stavby vrátane parkovacích miest musia byť vybavené nabíjacou infraštruktúrou
 • 30 % miest v parkovacích domoch bude určených na nabíjanie

Elektromobilita v Nitre

Muž vchádza do budovy pri zaparkovanom elektromobile

Situácia dnes

 • 10 nabíjacích staníc po celom meste prevádzkovaných súkromnými spoločnosťami
 • 2 elektromobily pre mestský úrad a mestskú políciu
 • V roku 2022 sa kompletne vymenil vozový park MHD: 80 nových autobusov spĺňa najnovšiu emisnú normu Euro 6
 • Dokončujú sa cyklotrasy a cyklogaráže po meste

Plány do budúcnosti

 • Nitra eviduje záujem súkromných spoločností rozvíjať v meste ďalšiu infraštruktúru pre elektromobily
 • Pripravujú nové cyklotrasy

Elektromobilita v Prahe

Elektromobil sa nabíja na nábreží

Situácia dnes

Plány do budúcnosti

 • Praha plánuje rozvíjať dobíjaciu infraštruktúru a má klimatický plán do roku 2030
 • Do roku 2025 sprevádzkuje minimálne 750 dobíjacích staníc, do roku 2030 celkovo 4,5 tisíca staníc
 • V priebehu 6 rokov vznikne 3- až 6-tisíc nabíjacích miest priamo na lampách verejného osvetlenia
 • V ČOV v Bubenči pribudne výrobňa biometánu a veľkokapacitné tepelné čerpadlá na dodávku tepla domácnostiam
 • Do roku 2030 budú mať 75 % podiel bezemisné elektrobusy, batériové trolejbusy a nízkoemisné autobusy medzi všetkými autobusmi DPP

Elektromobilita v Brne

Muž a žena odchádzajú po chodníku od nabíjajúceho sa elektromobilu

Situácia dnes

 • 20 nabíjacích staníc, vo výstavbe je ďalších 11 staníc
 • 80 % vozového parku MHD má ekologický pohon: 2/3 tvoria električky a trolejbusy na elektrinu, polovica autobusov jazdí na zemný plyn
 • Testuje sa elektrobus SOR NS 12 electric a autobus na vodíkový pohon v programe Připrav Brno

Plány do budúcnosti

 • Dokončenie veľkého mestského okruhu
 • Rozvoj infraštruktúry pre elektromobily
 • Rozvoj dopravnej telematiky vrátane prípravy infraštruktúry na autonómne automobily
 • Presun stanice a napojenie Brna na vysokorýchlostnú trať, zachovanie umiestnenia na tratiach TEN-T (politika transeurópskej dopravnej siete)
 • Zavedenie ochranného systému pred tranzitnou dopravou (X43, rozšírenie D1)
 • Zavedenie rezidentného parkovania a vybudovanie systému parkovísk P + R
 • Rozvoj cyklistickej siete vrátane riešenia problémových miest (križovatky, prejazdy)
 • Odstraňovanie slabých miest pešej infraštruktúry

Elektromobilita v Ostrave

Žena stojí pri nabíjacej stanici vedľa steny s graffiti

Situácia dnes

 • 25 nabíjacích staníc (zdroj)
 • 8 elektrobusov, tohto roku pribudne ďalších 24 a 5 nabíjacích stojanov na priebežné nabíjanie v štandarde Oppcharge, ktoré umožňuje rýchle dopĺňanie energie počas prevádzky
 • Podiel bezemisných vozidiel v dopravnom podniku je 52 % (233 električiek a 65 trolejbusov)

Plány do budúcnosti

 • Bezplatné parkovanie pre elektromobily v centre
 • Výstavba dobíjacích staníc na 18 miestach spolu s firmami na jeseň 2022 a ďalších potom na jar 2023
 • Vybudovanie nabíjacích staníc (11 kW) na sídliskách – nabíjačky sa umiestnia priamo na stĺpy verejného osvetlenia alebo na menšie stĺpiky pri parkovacích miestach
 • Dobíjacie stanice elektromobilov s možnosťou odstaviť vozidlo v centrálnej časti mesta
 • Výstavba mestských parkovísk pri významných budovách a inštitúciách vrátane stojanov na nabíjanie elektromobilov
 • Podpora pre carsharing (zdieľanie vozidiel)
 • Stavba električkovej trate v Ostrave Porube
 • Rozšírenie prevádzky trolejbusov prostredníctvom nových parciálnych trolejbusov (s trakčnou batériou), ktoré čiastočne nahradia niekoľko autobusov
 • Plán na sprevádzkovanie prvých 5 kusov autobusov s vodíkovým pohonom

Elektromobilita v Plzni

Pohľad z interiéru elektromobilu von na ženu pri nabíjacej stanici

Situácia dnes

Plzeň patrí v mestskej hromadnej doprave medzi najekologickejšie mestá v Českej republike. Viac než 2/3 vozidiel MHD využívajú elektrinu. Pre električky sa aktuálne stavia nová moderná vozovňa s jednou z najväčších zelených striech v Českej republike s plochou 13,5 tisíca m2.

V Plzni navyše teraz jazdí už 40 batériových trolejbusov, ktorým trakčné batérie nabíjané počas jazdy dodávajú nezávislosť a flexibilitu, a každý rok pribúdajú ďalšie pri pravidelnej modernizácii vozového parku.

Plány do budúcnosti

 • Aktuálne prebieha príprava „Koncepcie elektromobility na území mesta Plzne
 • Pilotné projekty v oblasti výstavby dobíjacích staníc pre elektromobily a elektrobicykle
 • Projekt elektrifikácie MHD na Severné Predmestie, kde batériové trolejbusy nahradia súčasné autobusové linky
 • Ďalšia elektrifikácia kratších úsekov a liniek predovšetkým na tzv. tangenciálnych spojeniach alebo linkách spájajúcich ľudnaté predmestia

Elektromobilita v Liberci

Muž prikladá kartu k nabíjacej stanici TotalEnergies

Situácia dnes

 • Bezplatné parkovanie elektromobilov
 • Snaha o zvýšenie kapacity siete nabíjacích staníc
 • Spracovaný plán udržateľnej mobility, ktorý zahŕňa podporu bezemisnej dopravy
 • Liberec používa niekoľko elektromobilov, mestská polícia jedno plugin-hybrid vozidlo
 • Hromadná doprava je elektrifikovaná vďaka električkám
 • Elektrifikácia autobusov zatiaľ neprebieha: : „Testovali sme niekoľko elektrobusov od rôznych výrobcov, ale zatiaľ sme nenašli nič, čo by nám vyhovovalo,“ vysvetľuje námestník primátora pre technickú správu mesta Jiří Šolc

Plány do budúcnosti

 • Vybudovať v spolupráci s externým partnerom minimálne 15 nabíjacích dvojstaníc po celom širšom centre mesta
 • Nakúpiť niekoľko plugin-hybridov pri obmene vozového parku mesta

Elektromobilita v Budapešti

Muž na nábreží zapája kábel do nabíjacej stanice

Situácia dnes

 • 555 verejne dostupných nabíjacích staníc, ich počet neustále rastie
 • 30 – 40 % zdieľaných vozidiel sú elektromobily
 • 50 autobusov jazdí na plynový pohon, 20 na elektrický pohon, zvyšok (cca 1 400) využíva naftový pohon
 • Plánuje sa okamžitá výmena takmer polovice naftových autobusov
 • V Budapešti jazdí taktiež 140 trolejbusov, 100 % poháňaných elektrinou, 80 z nich je schopných aj bezdrôtovej prevádzky vďaka zabudovanej batérii
 • 63 % všetkých ciest MHD dnes zabezpečia elektromobily (električky, trolejbusy, metro)

Plány do budúcnosti

Cieľom budapeštianskeho plánu udržateľnej mobility, BMT, je znížiť emisie z dopravy a uprednostniť udržateľné spôsoby dopravy. Budapešť si kladie za cieľ do roku 2030 zvýšiť podiel na osobokilometroch:

 • vo verejnej doprave zo súčasných 42 % na 50 %
 • v prípade chôdze z 9 % na 15 %
 • v prípade cyklistiky z 1 % na 5 %

Plán ďalej stanovuje niekoľko prevádzkových cieľov:

 • Logistika: S cieľom znížiť záťaž životného prostredia budú preferované spôsoby dopravy šetrné k životnému prostrediu (železnica, vodná, elektrická, nákladná)
 • Nákup vozidiel s nulovými emisiami: rozšírenie siete trolejbusov, nákup samojazdných trolejbusov a elektrobusov
 • Taxislužba: uprednostňovanie vozidiel na alternatívny pohon (podpora nákupu elektromobilov, inštalácia nabíjačky pre taxi)
 • Zdieľaná mobilita: podpora regulácie vozového parku elektrických vozidiel

Elektromobilita v Miškolci

Detail zadnej časti elektromobilu a nabíjacej stanice TotalEnergies

Situácia dnes

 • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry a služieb elektrobicyklov
 • Prepracovanie stratégie udržateľnej mestskej mobility
 • 75 nových autobusov na CNG, ktoré spĺňajú najnovšiu emisnú normu Euro 6
 • Sprievodná CNG plniaca stanica otvorená aj pre osobné vozidlá a firmy

Plány do budúcnosti

 • 2021 – 2022: Nákup 6 menších autobusov na CNG, 10 elektrických autobusov
 • 2022 – 2025: Obmena celého dieselového vozového parku za elektrobusy, vybudovanie dynamicky nabíjanej siete elektrobusov
 • 2025 – 2032: Výmena autobusov CNG za elektrobusy (v prevádzke už bude 132 elektrobusov), zníženie celkového počtu vozidiel o 3 %
 • Po roku 2037: Celý vozový park zložený výhradne z elektrobusov

Súvisiace články

 

Dátum vydania: 27. júna 2022

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.