Skip to content

5 oblastí, do ktorých prinášame inovácie pre trvalo udržateľný rozvoj

Žijeme pre inovácie a nové technológie, ale súčasne si uvedomujeme, že každý pokrok úzko súvisí so životným prostredím. V rámci výskumu sa z 50 % venujeme novým energiám a minimalizácii vplyvov na životné prostredie. Okrem fosílnych palív sa zameriavame na čistejší pohon na pretekárskych okruhoch aj v bežnej doprave. Máme veľký záujem o biodiverzitu, možnosti recyklácie a dekarbonizáciu priemyslu.

Elektromobilita, elektromobil, elektrina, elektrický pohon, nabíjačka, nabíjacia stanica

Nabíjačka pre elektromobily pred pražským sídlom TotalEnergies na Rohanskom nábreží.

 

Sme v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ako ich definovala Organizácia Spojených národov. V našom regióne sme si stanovili ciele, ktoré chceme dosiahnuť v blízkej budúcnosti.

  • Uvádzať na trh o 200 % viac produktov šetrných k životnému prostrediu (oproti roku 2021).
  • Znížiť našu spotrebu elektriny o 70 % (oproti roku 2021), a to najmä vďaka projektom pre efektívne využívanie energií, ako sú inštalácie kogeneračnej jednotky vo fabrike v Kouřimi v Českej republike a nákup a využitie zelenej energie.
  • Aktívne zapojiť všetkých našich zamestnancov do plnenia cieľov udržateľného rozvoja – každý môže ročne venovať tri pracovné dni napríklad dobrovoľníckym aktivitám ako sadenie stromov, zbieranie odpadkov alebo účasť na projektoch revitalizácie parkov a lesov.
  • Zvýšiť počet lokálnych dodávateľov s jasne definovanými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

 

Aby sme naplnili náš záväzok podporovať trvalo udržateľný rozvoj, prechádzame transformáciou
na viacerých úrovniach:

1) Obnoviteľné zdroje energie

Odhaduje sa, že do roku 2050 bude elektrickú energiu na každodenný život potrebovať 10 miliárd ľudí. Aby sme pomohli uspokojiť tento dopyt čo najčistejšou cestou, investujeme do nízkouhlíkovej energie a diverzifikujeme našu energetickú ponuku. Stávame sa multienergetickou spoločnosťou a chceme byť jedným z piatich najväčších svetových výrobcov obnoviteľnej energie. Naše portfólio obnoviteľných zdrojov zaistí výkon 35 GW do roku 2025. V roku 2030 už by sme chceli pracovať s inštalovaným výkonom 100 GW.

Zameriavame sa na solárne elektrárne. Získali sme 20% podiel v spoločnosti AGEL, ktorá je ich najväčším svetovým vývojárom.

 

Solárne panely, fotovoltaické panely, Adani Green Energy Limited, fotovoltaický panel, energetická transformácia, solárna energia, obnoviteľná energia

Solárna  elektráreň  Khirasara, Gudžarát, India.

 

V centre nášho záujmu sú aj veterné elektrárne. Momentálne sa snažíme využiť predovšetkým vhodné podmienky na pobreží Baltického mora. Poľsko by sa v budúcnosti mohlo stať významným hráčom na trhu s veternou energiou. Tamojšia vláda ponúkla 11 nových oblastí pre rozvoj veterných elektrární v Baltickom mori s celkovou odhadovanou kapacitou cez 10 GW.

 

Obnoviteľná energia, pobrežná elektráreň, projekt, vietor, miesto, more, veterná turbína

Veterné turbíny na morskej veternej farme Seagreen, ktorá sa stavia asi 27 km od pobrežia Montrosa v Anguse v Severnom mori. Táto veterná farma bude po dokončení najväčšou škótskou a najhlbšou veternou farmou na svete s pevnými základmi na mori.

 

Každoročne zvyšujeme produkciu bioplynu z organických zvyškov z hospodárstva alebo napríklad z kuchynského odpadu. Naším cieľom je dostať sa medzi špičku na medzinárodnom trhu. Chceme sa stať hlavným výrobcom bioplynu v Poľsku a zvýšiť tak našu výrobnú kapacitu na 1,1 TWh. Len pre predstavu – také množstvo energie už pokryje ročnú spotrebu 220 000 rezidentov. Do roku 2025 by sme radi dosiahli ročnú výrobu 2 TWh a do roku 2030 20 TWh.

 

2) Udržateľná doprava

Keď sa povie „šetrnejšia doprava“, ako prvá napadne väčšinu z nás elektromobilita. Aj pre nás je to zásadná oblasť záujmu. Snažíme sa prispieť k rozvoju infraštruktúry nevyhnutnej pre jej masové rozšírenie. Inštalujeme a prevádzkujeme súkromné aj verejné dobíjacie stanice v Paríži, Londýne, Bruseli, Amsterdame, ale aj v Singapure. Do roku 2025 chceme sprevádzkovať 150 000 dobíjacích miest pre elektromobily. Založili sme spoločnosť ACC na výrobu vysoko výkonných batérií a radi by sme dosiahli takú produkciu batérií, ktorá by umožnila výrobu 2,5 milióna elektromobilov do roku 2030.

 

Elektromobilita, elektromobil, elektrina, elektrický pohon, nabíjačka, nabíjacia stanica

 

Okrem elektrického pohonu úspešne vyvíjame aj biopalivá. Viac ako 90 % biopalív na trhu patrí k tzv. prvej generácii. Vyrábajú sa z panenských rastlinných olejov alebo z cukru. My investujeme do biopalív založených na zvyškových surovinách, rastlinnom odpade, živočíšnych tukoch alebo použitých olejoch. Podporujú obehové hospodárstvo, obmedzujú dopad na ornú pôdu a znižujú konkurenciu pri výbere plodín.

Na našej multienergetickej stanici v holandskej Brede sme zahájili prevádzku verejného vodíkového čerpacieho stojana. Dodáva vodík pod tlakom 700 barov pre ľahké vozidlá, napríklad osobné automobily, a 350 barov pre ťažké vozidlá. Uzavreli sme partnerstvo so spoločnosťami Adani a Engie, vďaka ktorým sa môžeme zaradiť medzi najväčších svetových producentov čistého vodíka. Do roku 2023 chceme vyrábať 1 Mt zeleného vodíka ročne. Veríme, že ho dokážeme produkovať 5 t denne iba s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov.

V centre nášho záujmu je aj pohon na LNG. Sme tretím najväčším producentom LNG na svete, hlavným vývozcom z USA a máme najväčšiu regasifikačnú kapacitu v Európe. V roku 2022 sme predali 40 Mt, do roku 2030 chceme dosiahnuť zvýšenie podielu plynu v mixe predaja na 50 % a do roku 2050 predávať 50 Mt ročne.

 

3) Dekarbonizácia priemyslu

Emisie z našich činností systematicky znižujeme od roku 2015. V roku 2023 už investujeme do nízkouhlíkových zdrojov energie o 25 % viac ako v roku 2022. Najneskôr do roku 2030 chceme byť v súlade s Parížskou dohodou a do roku 2050 by sme radi dosiahli uhlíkovú neutralitu.

Na všetkých lokalitách, kde ťažíme ropu a zemný plyn, sme zaviedli meranie emisií metánu za pomoci technológie AUSEA. Na kvantifikáciu emisií skleníkových plynov používame drony s miniatúrnym duálnym senzorom schopným detekovať metán a oxid uhličitý a súčasne aj ich zdroj. Naším cieľom je znížiť emisie metánu v ťažobných oblastiach, v ktorých pôsobíme, o 50 % do roku 2025 a o 80 % do roku 2030.

 

Oxid uhličitý, uhlík, uhlíková neutralita, dekarbonizácia, znečistenie, životné prostredie, list, udržateľný rozvoj

Investujeme do nízkouhlíkových zdrojov energie a dekarbonizácie priemyslu.

 

V rámci dlhodobého partnerstva so spoločnosťou Air France-KLM podporujeme aj dekarbonizáciu leteckého sektora. Nedávno sme podpísali memorandum o porozumení o dodávke viac ako 1 000 000 metrov kubických / 800 000 ton SAF počas nasledujúcich 10 rokov. Súčasne pracujeme na inštalácii novej infraštruktúry na zabezpečenie elektrickej leteckej dopravy na letiskách a letiskových plochách vo Francúzsku.

 

4) Recyklace

Zameriavame sa napríklad na kruhové polyméry. Nedávno sme sa pripojili k NEXTLOOPP, oceňovanému globálnemu projektu spoločnosti NEXTEK Ltd., ktorý využíva priekopnícke technológie na výrobu vysoko kvalitného recyklovaného polypropylénu na potravinárske účely. Vo Francúzsku spolu so spoločnosťou Paprec rozvíjame hodnotový reťazec pre pokročilú recykláciu plastových fólií. Spracujeme 15 000 ton plastového odpadu ročne.

 

Recyklácia, obehové hospodárstvo, polypropylén, kruhové polyméry

Na zdvojnásobení výrobnej kapacity recyklovaného polypropylénu pracujeme napríklad v laboratóriách závodu Synova v Tillières-sur-Avre.

 

Z plastového odpadu sa nám vďaka spolupráci s Clariter podarilo vytvoriť aj ultračisté rozpúšťadlá, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá na použitie vo farmácii alebo kozmetike. Zaujímajú nás aj možnosti recyklácie olejov. Mazivá sa bežne skladajú z 80 % zo základových olejov a z 20 % z aditív. Naším cieľom je dosiahnuť 10 % podiel recyklovaných základových olejov (RRBO) vo výrobkoch TotalEnergies v Európe do roku 2025, začať využívať 30 % nízkouhlíkových rozpúšťadiel do roku 2030 a v rovnakom roku zvládnuť vyrábať 30 % obehových polymérov.

 

5) Biodiverzita

Rešpektujeme chránené lokality, preto sme sa zaviazali, že nebudeme vykonávať žiadny prieskum ani ťažbu ropy a zemného plynu v zónach UNESCO alebo v arktickom morskom ľade. Zohľadňujeme biodiverzitu vo všetkých našich nových projektoch a vždy pre nich pripravujeme vhodný akčný plán. Pozitívny vplyv na biodiverzitu si v prioritných oblastiach nechávame potvrdiť treťou stranou. Pre všetky naše zásadné lokality sme si nechali spracovať akčné plány starostlivosti a zakaždým zvažujeme rekultiváciu nami opustených území. Vďaka tomu všetkému získavame cenné informácie a môžeme tému biodiverzity predstavovať aj mladej generácii a našim zamestnancom.

 

Dátum vydania: 18. 10. 2023

 

Súvisiace články:

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.