Skip to content

Ako vybrať správny olej pre svoje auto? Rady od našich odborníkov

Kvalitný motorový olej predlžuje životnosť motora a pomáha znížiť náklady na jeho budúcu údržbu a servis. Ako teda správne vybrať motorový olej pre svoje auto, prípadne kedy ho doplniť?

Žena dolieva olej Quartz do motora auta

 

 1. Pravidelná výmena oleja je základ
 2. Ako zvoliť vhodný olej?
 3. Pravidelná kontrola oleja v motore
 4. Ako olej doplniť do vozidla
 5. Vyberte preverenú značku oleja

1) Pravidelná výmena oleja je základ

 

Dĺžku výmenného intervalu vždy stanovuje výrobca konkrétneho vozidla.

Olej sa obvykle mení v časovom intervale 1 – 2 roky alebo po najazdení 15 000 – 30 000 km. Výmenný interval je stanovený na základe interných skúšok a testov výrobcu vozidla.

Ak sa rozhodnete vymeniť motorový olej skôr, než je odporúčanie výrobcu, motoru určite neuškodíte, a ak prevádzkujete vozidlo v náročných podmienkach, tak väčšina odborníkov odporúča skrátiť výmenný interval o 30 – 50 %.

Ak si nie ste istí, aký motorový olej použiť alebo po koľkých kilometroch ho vymeniť, odporúčame vám navštíviť autorizovaný servis, kde vám odborne poradia.

2) Ako zvoliť vhodný olej?

Pri výbere motorového oleja sa riaďte pokynmi výrobcu. Špecifikáciu motorového oleja pre svoje auto nájdete:

 • v návode či príručke na obsluhu vozidla,
 • v servisnej knižke.

Využiť môžete taktiež mazací plán výrobcu olejov, prípadne kontaktujte značkový servis.

Pri výbere vhodného oleja sa držte normy odporúčanej výrobcom pre vaše auto (napr.: VW504.00/507.00; PSA B71 2290; RN720 atď.) a odporúčaného viskozitného rozsahu SAE (napr.: 0W-20; 5W-30 atď.), ak je uvedený.

Producenti vozidiel sa pri voľbe vhodného maziva primárne riadia svojimi továrenským testami.

Ide o celý rad časovo a finančne náročných skúšok, životnostných a prevádzkových testov na konkrétnych motoroch daného výrobcu. Testujú sa parametre, ako je napr.: opotrebovanie vačky, opotrebovanie valcov, degradácia a oxidácia oleja, vznik usadenín v motore, turbodúchadle, kompatibilita s gumami, životnosť FAP filtra, SCR a oxidačných katalyzátorov atď.

Ak výrobca olejov a mazív úspešne splní predpísané testy a požiadavky, je mu vydaný výrobcom vozidla (motora) továrenský certifikát s číslom príslušnej normy (napr. VW504.00/507.00 pre koncern Volkswagen).

ACEA a API stanovujú minimálne požiadavky na výkonnosť oleja a v žiadnom prípade nenahradzujú oveľa prísnejšie továrenské schválenie (OEM approval) a špecifikácie. Výnimkou sú výrobcovia vozidiel, ktorí nepožadujú továrenské schválenie a riadia sa iba požiadavkami noriem ACEA, API atď. (niektorí ázijskí výrobcovia).

 

Výkonnostné špecifikácie ACEA

ACEA (Združenie európskych výrobcov automobilov) upravuje výkonnostné požiadavky takto:

Príklad: ACEA A3/B4

 • Písmeno A – benzínové motory, osobné vozidlá, štandardné množstvo sulfátového popola.
 • Písmeno B – dieselové motory, osobné vozidlá, štandardné množstvo sulfátového popola.
 • Číslo 1 až 5 upravuje výkonnostné a špecifické požiadavky.

Príklad: ACEA C3

 • Písmeno C – benzínové aj dieselové motory s nízkym obsahom sulfátového popola pod 1 % mn (tzv. low saps).
 • Číslo 1 až 6 upravuje výkonnostné a špecifické požiadavky (HTHS viskozita, obsah sulfátového popola, množstvo síry atď.).

Príklad: ACEA E9

 • Písmeno E – dieselové motory nákladných a úžitkových vozidiel.
 • Číslo 3 až 9 upravuje výkonnostné a špecifické požiadavky (obsah sulfátového popola, TBN atď.).

V prípade výkonových noriem ACEA neexistuje tzv. spätná kompatibilita, keď môžete novšou normou (obvykle s vyšším číslom alebo písmenom) nahradiť normu staršiu. Výnimku tvorí náhrada ACEA A3/B3 výkonnejšou normou ACEA A3/B4 a nahradenie ACEA A5/B5 modernejšou ACEA A7/B7.

Výkonnostné špecifikácie API

API (Americký petrochemický inštitút) upravuje výkonnostné požiadavky takto:

Príklad: API SN/CF

 • Písmeno S – benzínové motory, osobné vozidlá, štandardné množstvo sulfátového popola.

 • Písmeno C – dieselové motory, osobné vozidlá, štandardné množstvo sulfátového popola.

 • Ďalšie písmeno za S a C upravuje výkonnostné a špecifické požiadavky. Čím je písmeno vyššie, tým má olej vyššiu výkonnosť a je určený pre modernejšie motory.

 • Normy CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4/CK-4 upravujú požiadavky pre dieselové motory nákladných a úžitkových vozidiel.

V prípade výkonových noriem API existuje tzv. plná spätná kompatibilita, keď môžete novšou normou (písmeno, ktoré je v abecede nižšie) nahradiť normu staršiu (s písmenom v abecede vyššie). Napr. API SP spätne nahradzuje normy API SN+/SN/SM/SL/SJ atď.

Tekutosť oleja alebo viskozita sa udáva vo viskozitných rozsahoch podľa metodiky SAE (Society of Automotive Engineers).

 • Zimné viskozitné triedy podľa predpisu SAE J300 sú označené písmenom „W“ (winter) a číslom (0W, 5W, 10W, 15W atď.) – čím je číslo nižšie, tým má olej lepšiu čerpateľnosť pri nižších teplotách. Vďaka tomu má olej zároveň rýchlejší nábeh mazania pri nízkych teplotách. Zimná viskozitná trieda motorového oleja obvykle nemá vplyv na jeho tekutosť pri 100 °C v prípade viacstupňových olejov.
 • Viskozitné triedy (letné) sú označené podľa predpisu SAE J300 písmenami SAE a číslom (SAE 16, SAE 20, SAE 30, SAE 40 atď.) – čím vyššie číslo, tým má olej vyššiu viskozitu a tekutosť pri 100 °C (čo obvykle býva stredná pracovná teplota motorového oleja). Letná viskozitná trieda v žiadnom prípade neovplyvňuje bod čerpateľnosti pri nízkych teplotách v prípade viacstupňových olejov.
 • Viacstupňové oleje spĺňajú požiadavky na viskozitu tak letného, ako aj zimného viskozitného rozsahu a sú označené „zimná viskozitná trieda“ – „letná viskozitná trieda“, napr.: 5W-40. Tieto viacstupňové oleje upravujú požiadavky tak na nízkoteplotné vlastnosti, ako aj na viskozitu pri vysokých teplotách. Pri interpretácii parametra SAE J306 je pri viacstupňových olejoch potrebné vychádzať zo zimnej viskozitnej triedy pre nízkoteplotné parametre a letné viskozitné triedy pre vysokoteplotné parametre.

3) Pravidelná kontrola oleja v motore

Odporúčame pravidelnú kontrolu množstva oleja, aby ste odhalili prípadnú vyššiu spotrebu oleja.

Pri kontrole množstva motorového oleja musí auto stáť na rovine. V prípade, že pred kontrolou motor bežal, odporúčame počkať približne 2 minúty, kým olej stečie do olejovej vane. V prípade studeného oleja môže byť stečenie oleja do vane trvať dlhšie.

Výška hladiny oleja (množstvo) sa kontroluje ručne alebo elektronicky:

 • Ručne (odmerka na motore)
  Pri ručnom meraní vytiahneme olejovú odmerku z motora, utrieme ju a zasunieme späť do motora na cca 3 sekundy a znovu ju vytiahneme. Hladina oleja by mala byť medzi minimom a maximom na odmerke.

  Všeobecne sa odporúča výška hladiny oleja medzi stredom a maximom odmerky. Ide o rýdzo praktické odporúčanie. Motor môže bezpečne pracovať, aj keď je hladina oleja na minime odmerky. Ak však dôjde k vyššej spotrebe oleja vplyvom štýlu jazdy, záťaže motora alebo prípadnej mechanickej poruchy, nie je v tomto prípade žiadna rezerva množstva oleja v motore.

Detail ruky držiacej olejovú odmerku v motore

 

 • Elektronicky (senzor množstva motorového oleja)
  Pri elektronickom meraní sa množstvo oleja v motore väčšinou graficky ukazuje na displeji palubnej dosky, obvykle pri zapnutí zapaľovania pred naštartovaním vozidla. Niektoré vozidlá nás môžu na displeji palubnej dosky upozorniť na blížiacu sa minimálnu hladinu oleja v motore, predpokladaný dojazd a potrebu doplniť olej.

4) Ako olej doplniť do vozidla

Olej doplníte do motora nalievacím otvorom (obvykle označený znakom olejničky) na úroveň maxima na olejovej odmerke – nie viac.

Veko nalievacieho otvoru na doplnenie oleja do motora

 

Olej na doliatie vyberieme podľa rovnakých parametrov a zásad ako pri výmene.

Oleje, ktoré majú rovnaké továrenské schválenie (OEM approval) a poprípade zodpovedajú výrobcom vozidla schváleným viskozitným rozsahom SAE, je možné po technickej stránke vzájomne dopĺňať bez obmedzenia.

Ak je to však možné, použite pri doplňovaní oleja rovnaký typ, aký je aktuálne naplnený v motore.

Niekedy sa môže stať, že nutne potrebujeme doliať olej a nemáme k dispozícii žiadny výrobok, ktorý spĺňa požadovanú továrenskú normu alebo viskozitný rozsah. Čo potom?

V tomto prípade môžete na doliatie použiť akýkoľvek príbuzný olej, kde sa odporúča dodržať aspoň požiadavku na:

 • tzv. low saps olej (norma ACEA Cx) pre vozidlá vybavené FAP filtrom,
 • štandardný popolnatý olej (ACEA Ax/Bx; API Sx/Cx) pre vozidlá bez FAP filtra,
 • predpísaný letný viskozitný rozsah SAE (napr. xW-30).

Všeobecne sa odporúča doliať maximálne 10 % objemu olejovej náplne motora. Ak naozaj nutne potrebujeme doplniť olej do motora a nie sme schopní dodržať požiadavku na viskozitný rozsah a na tzv. low saps olej, dolejte motorový olej, ktorý máte k dispozícii. Vysvetlenie je tu jednoduché: akýkoľvek olej v motore je lepší než žiadny olej.

5) Vyberte preverenú značku oleja

Teraz už viete, podľa akých požiadaviek by ste mali vybrať vhodný olej pre svoje auto. Dôležitú rolu však hrá aj značka.

S ohľadom na prísne požiadavky zmienených továrenských testov výrobcovia neznámych značiek a podozrivo lacných produktov často lživo uvádzajú splnenie továrenských špecifikácií alebo priamo vlastníctvo továrenského schválenia (OEM approval).

Na rozdiel od týchto značiek sú renomovaní výrobcovia schopní doložiť továrenské schválenia konkrétnych výrobcov vozidiel a motorov, ktoré garantujú splnenie týchto náročných požiadaviek.

V TotalEnergies máme za sebou viac než 50 rokov vývoja a výskumu nielen v oblasti automobilových olejov, ale aj spoluprácu s výrobcami vozidiel pri vývoji nových typov mazív pre moderné motory.

Nemožno nespomenúť vývoj a výrobu mazív pre vrcholový motošport, ako aj spoluprácu s poprednými výrobcami priemyselných zariadení, nákladných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. A to je už solídna referencia.

 • Značku motorového oleja môžete vyberať napríklad aj podľa toho, ako šetrne zaobchádza s obalmi, dopravou alebo skladovaním olejov.
 • Chcete si v olejárskej firme overiť, aký produkt sa hodí pre vaše auto? Využite aplikáciu Mazací plán, ktorá vám pomôže s výberom vhodného maziva.
 • Pozrieť sa môžete aj na testy a referencie zákazníkov pre vybrané mazivá.
 • Odporúčame vám nákup u preverených obchodníkov, v dôveryhodných autoservisoch, renomovaných e-shopoch alebo priamo u autorizovaných distribútorov TotalEnergies.
 • Obaly olejov TotalEnergies obsahujú nové uzávery zvyšujúce ochranu proti falšovaniu. Na etikete nájdete QR kód, ktorý stačí načítať a ihneď si overíte pravosť výrobku.
 • Firmám a organizáciám, ktoré spravujú rozsiahlejší vozový park, ponúkame služby našich technikov vrátane diagnostického systému LubAnac.

Nebojte sa opýtať profesionálov

Pozor na anonymné rady v internetových diskusných fórach.

V internetových článkoch a diskusných fórach nájdete veľa rád a „zaručených“ informácií od kvázi odborníkov, ktoré bývajú nepravdivé a zavádzajúce. Ak potrebujete odbornú radu alebo pomoc, obráťte sa na skutočných profesionálov.

Stále si nie ste istí vo veci špecifikácie motorového oleja? Stratili ste príručku k autu? Neváhajte sa opýtať v slovenskej centrále dovozcu svojho vozidla alebo v autorizovanom servise.

Ak potrebujte radu s čímkoľvek vo veci motorového oleja, pozrite sa na naše často kladené otázky alebo sa obráťte na nás priamo, radi vám poradíme.

 

Dátum vydania: 1. 8. 2022

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.