Skip to content

Mazivá Fuel Economy

Nižšia spotreba paliva, nižšie emisie CO2, dokonalejšia ochrana motora, nižšie opotrebovanie... TotalEnergies vyvinul mazivá Fuel Economy, ktoré majú zákazníkovi pomôcť zlepšiť výkon jeho vozidiel a zariadení a zároveň významne znížiť vplyv na životné prostredie i prevádzkové náklady. V spoločnosti TOTAL Lubrifiants kráčajú ekonómia a ekológia ruka v ruke.

Mazivá Fuel Economy

Čo sú mazivá Fuel Economy?

Mazivá Fuel Economy majú špeciálne zloženie, ktoré v porovnaní s konvenčnými olejmi pomáha šetriť palivo, a pritom ponúka rovnakú úroveň výkonu. Táto charakteristika sa týka predovšetkým motorových olejov, ale môže sa uplatniť aj v oblasti prevodových olejov, náprav a ďalších.

Používanie mazív TOTAL Fuel Economy má svoj zmysel aj z hľadiska financií a je prejavom ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. To, že mazivá Fuel Economy zlepšujú výkon vášho motora, má za následok významné zníženie vašej spotreby paliva, čím šetríte peniaze a znižujete svoju uhlíkovú stopu. Naše mazivá Fuel Economy sú súčasťou TOTAL EcoSolutions.

Použitie mazív Fuel Economy

Sortiment produktov TOTAL Fuel Economy je vhodný pre mnoho typov vozidiel a priemyslových zariadení:

Mazivá Fuel Economy pre osobné automobily

Mazivá Fuel Economy umožňujú znížiť znečistenie emisiami na kilometer/míľu. Optimalizujú efektivitu systémov následnej úpravy výfukových plynov vo vozidle a predlžujú životnosť motora tak, že zvyšujú čistotu a ochranu proti opotrebovaniu.

Mazivá Fuel Economy pre stavebné stroje

TotalEnergies ako skutočná jednotka v úsporách paliva je jediným hráčom vo svojom odvetví, ktorý ponúka univerzálnu koncepciu na šetrenie palivom pre sektor stavebných strojov. Vďaka konceptu TP STAR CONCEPT môžu pracovníci v tomto sektore vyhovieť všetkým nárokom na mazanie tak, že použijú iba dva druhy maziva namiesto 10 až 15, ktoré sú obvykle pre také zariadenia potrebné.

Mazivá Fuel Economy pre poľnohospodárske stroje

TotalEnergies patrí medzi niekoľko málo spoločností, ktoré vyvíjajú mazivá šetrné voči palivu pre poľnohospodárske stroje. Vďaka tomu, že naše mazivá vyhovujú najnovším špecifikáciám od výrobcu, môžete ušetriť 600 litrov paliva a 1,6 tony CO2 na jeden stroj za rok.

Mazivá Fuel Economy pre nákladné automobily, mestské a diaľkové autobusy

TotalEnergies je jedným z mála hráčov na poli mazív, ktorý pre svoje mazivá šetrné voči palivu získali certifikácie od štyroch nezávislých subjektov. Tieto organizácie potvrdzujú, že priemerná úspora paliva je jeden liter na 100 km, čiže úspora 3%*.

* Testy boli uskutočňované na vozidlách vybavených  motorom Cummins ISX, prevodovkou Eaton a diferenciálom  Dana.

O krok vpred

TOTAL Lubrifiants je vedúcim hráčom na poli mazív šetrných voči palivu. Vyvíjame a predávame tento typ maziva už viac než 15 rokov. Ponúkať našim zákazníkom čoraz efektívnejšie mazivá sa pre TOTAL Lubrifiants stalo jednak tradíciou a jednak hnacím motorom inovácií. Sme hrdí na to, že na trhu ponúkame najširší sortiment produktov a že ich výkonnostné charakteristiky potvrdzujú tak výrobcovia, ako aj značka TOTAL EcoSolutions.

Kvalitu Fuel Economy oceňujú výrobcovia, rovnako ako užívatelia

Potom ako sú mazivá Fuel Economy v laboratóriách vyvinuté, sú podrobené masívnemu testovaniu – od testov v nezávislých laboratóriách až po úplnú škálu skúšok na celom vozidlovom parku. Pri mazivách Fuel Economy mali testy vždy vynikajúce výsledky: vyšší výkon a životnosť motorov, dokonalejšia ochrana motora, dlhšia životnosť prevodovky, nižšie náklady na údržbu a prevádzku, znížená spotreba paliva a ďalšie!

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.totalenergies.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-cookies

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.