Skip to content

Petroleje sa získavajú rafináciou ropy a sú výsledkom oddelenia frakcie počas destilácie s počiatočným bodom varu (IBP) v rozsahu od 150 °C do 180 °C a konečným bodom varu  (FBP) v rozsahu od 225 °C do 250 °C, ktorá musí byť bez síry.

Petroleje sa používajú predovšetkým pri výrobe leteckých palív (prúdové a turbovrtuľové motory). Sú tiež hlavnou zložkou aditív pre automobily (čistenie vstrekovača atď.). 

Po hydrorafinácii sa petroleje používajú v rôznych špeciálnych aplikáciách. 

Divízia Špeciálnych kvapalín TotalEnergies ponúka široký rad petrolejov:

Tieto produkty sa odporúčajú najmä pre nasledujúce priemyslové odvetvia:

 • živica,
 • farby,
 • čistiace prostriedky,
 • odmasťovacie prostriedky (v dávkovačoch alebo tubách),
 • prípravky na hubenie škodcov,
 • kovoobrábanie atď.

Petrolej s veľmi nízkym obsahom aromátov

Druhú skupinu kvapalín KETRUL® tvoria hydrogénované petroleje s významne zníženým obsahom aromátov. To odzrkadľuje ambície divízie Špeciálnych kvapalín TotalEnergies ponúkať produkty s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než aké sú vyžadované platnou legislatívou.

Tieto produkty obsahujú veľmi nízke hladiny aromatických zlúčenín, čím poskytujú väčšiu flexibilitu vo formulách.

Výber petroleja bude závisieť od požadovaného bodu vzplanutia a rýchlosti odparovania.

Tieto rozpúšťadlá sa odporúčajú najmä pre nasledujúce priemyslové odvetvia:

 • Farby, predovšetkým farby vyžadujúce predĺženú dobu odparovania,
 • ochrana dreva (pomalá rýchlosť odparovania umožňuje lepšie preniknutie do dreva),
 • odmasťovanie (vysoký bod vzplanutia umožňuje bezpečné používanie týchto produktov),
 • kovoobrábanie (valcovanie, kvapaliny pre prevenciu korózie atď.).
 • Pre aplikácie vyžadujúce pomalú rýchlosť odparovania zvoľte KETRUL® D85, KETRUL® 220 alebo KETRUL® D100, ktoré majú vysoký bod vzplanutia. KETRUL® D100 nevytvára emisie prchavých organických zlúčenín (VOC)*.

*KETRUL® D100 je klasifikovaný ako produkt nevytvárajúci VOC podľa definície smernice 1999/13 na použitie pri 20 °C a tlaku par >0,01 kPa.

Vedeli ste?

Kvapaliny radu TOTAL KETRUL® sú syntetické riedidlá.

Charakteristiky:

 • dĺžka uhľovodíkového reťazca medzi 10 a 15 atómami uhlíka,
 • destilačné rozmedzie od 150 °C do 250 °C.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.