Skip to content

Petroleje sa získavajú rafináciou ropy a sú výsledkom oddelenia frakcie počas destilácie s počiatočným bodom varu (IBP) v rozsahu od 150 °C do 180 °C a konečným bodom varu  (FBP) v rozsahu od 225 °C do 250 °C, ktorá musí byť bez síry.

Petroleje sa používajú predovšetkým pri výrobe leteckých palív (prúdové a turbovrtuľové motory). Sú tiež hlavnou zložkou aditív pre automobily (čistenie vstrekovača atď.). 

Po hydrorafinácii sa petroleje používajú v rôznych špeciálnych aplikáciách. 

Divízia Špeciálnych kvapalín TotalEnergies ponúka široký rad petrolejov:

Tieto produkty sa odporúčajú najmä pre nasledujúce priemyslové odvetvia:

 • živica,
 • farby,
 • čistiace prostriedky,
 • odmasťovacie prostriedky (v dávkovačoch alebo tubách),
 • prípravky na hubenie škodcov,
 • kovoobrábanie atď.

Petrolej s veľmi nízkym obsahom aromátov

Druhú skupinu kvapalín KETRUL® tvoria hydrogénované petroleje s významne zníženým obsahom aromátov. To odzrkadľuje ambície divízie Špeciálnych kvapalín TotalEnergies ponúkať produkty s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než aké sú vyžadované platnou legislatívou.

Tieto produkty obsahujú veľmi nízke hladiny aromatických zlúčenín, čím poskytujú väčšiu flexibilitu vo formulách.

Výber petroleja bude závisieť od požadovaného bodu vzplanutia a rýchlosti odparovania.

Tieto rozpúšťadlá sa odporúčajú najmä pre nasledujúce priemyslové odvetvia:

 • Farby, predovšetkým farby vyžadujúce predĺženú dobu odparovania,
 • ochrana dreva (pomalá rýchlosť odparovania umožňuje lepšie preniknutie do dreva),
 • odmasťovanie (vysoký bod vzplanutia umožňuje bezpečné používanie týchto produktov),
 • kovoobrábanie (valcovanie, kvapaliny pre prevenciu korózie atď.).
 • Pre aplikácie vyžadujúce pomalú rýchlosť odparovania zvoľte KETRUL® D85, KETRUL® 220 alebo KETRUL® D100, ktoré majú vysoký bod vzplanutia. KETRUL® D100 nevytvára emisie prchavých organických zlúčenín (VOC)*.

*KETRUL® D100 je klasifikovaný ako produkt nevytvárajúci VOC podľa definície smernice 1999/13 na použitie pri 20 °C a tlaku par >0,01 kPa.

Vedeli ste?

Kvapaliny radu TOTAL KETRUL® sú syntetické riedidlá.

Charakteristiky:

 • dĺžka uhľovodíkového reťazca medzi 10 a 15 atómami uhlíka,
 • destilačné rozmedzie od 150 °C do 250 °C.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.