Skip to content

Riešite MOSH/MOAH v potravinách? Tu sú odpovede k našim mazivám NSF H1

Možno aj vy riešite prítomnosť uhľovodíkov minerálnych olejov v potravinách. Aké vysoké je riziko kontaminácie potravín prostredníctvom mazív? A ako zvýšiť bezpečnosť potravín pri výrobe na maximum? 

 

TotalEnergies, potravinársky priemysel, MOSH, MOAH, nasýtené uhľovodíky, aromatické uhľovodíky, Nevastane, mazivá NSF H1, oleje, priemyselné spracovanie ovocia

Potenciálne škodlivé zmesi minerálneho oleja sa v posledných rokoch stávajú predmetom debát vo svete potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu.

 

Nasýtené uhľovodíky (MOSH) a aromatické uhľovodíky (MOAH) sa môžu dostať do potravín rôznymi spôsobmi – typicky z plastových obalov, recyklovaného papiera alebo kartónov, z farieb na obaloch, z nesprávne vyrobených alebo spracovaných látok, z pesticídov alebo látok na impregnáciu košov a pod.

Zmesi minerálnych olejov môžu obsahovať aj niektoré mazivá priemyselných strojov a teoreticky môžu prísť do styku s potravinami pri zbere, výrobe, spracovaní, skladovaní a doprave.

Hoci sú parametre MOSH a MOAH určené pre konečné potravinové výrobky a nie pre používané mazivá, naši špecialisti v TotalEnergies pozorne sledujú vývoj celosvetových odporúčaní a predpisov týkajúcich sa obsahu týchto látok vo finálnych potravinách. Berieme vážne obavy, že niektoré z týchto látok môžu byť potenciálne karcinogénne.

Preto pre vás máme niekoľko tipov, ako riziko kontaminácie potravín technickými olejmi znížiť na minimum, prípadne ako sa v mazivách látkam MOSH/MOAH vyhnúť úplne.

 

Základná orientácia v pojmoch

Minerálne ropné uhľovodíky MOH (Mineral Oil Hydrocarbons) sú látky získané predovšetkým z ropy, ale aj z uhlia, plynu a biomasy. Existujú dve hlavné klasifikácie:

  • Parameter MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) vypovedá o obsahu nasýtených uhľovodíkov v minerálnom oleji. Ide o priame, rozvetvené a cyklické alkány obsahujúce 10 až 50 atómov uhlíka
  • Parameter MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) je definovaný ako obsah aromatických molekúl v minerálnom oleji a považuje sa za ukazovateľ prítomnosti nerafinovaných ropných produktov, ktoré nie sú určené na použitie v potravinárskych, farmaceutických alebo kozmetických aplikáciách. 

 

Škodlivosť MOSH a MOAH sa rôzni

V roku 2012 oznámil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), že potenciálny vplyv minerálnych ropných uhľovodíkov na ľudské zdravie sa značne odlišuje v závislosti od typu MOH. Odvtedy prebiehali ďalšie výskumy.

Na jeseň roku 2023 vydal úrad aktualizované výsledky, ktoré hovoria, že dietárna expozícia MOSH s vysokou pravdepodobnosťou nemusí vyvolávať obavy o ľudské zdravie. Predtým pozorované negatívne vplyvy na pečeň pri laboratórnych potkanoch sa považujú za bezvýznamné.

Pre konečné posúdenie rizika MOAH s 3 alebo viacerými aromatickými kruhmi sa momentálne čaká na ďalšie údaje o prípadnej toxicite. Avšak obava, že by vystavenie jednému typu MOAH mohlo byť spojené s poškodením DNA a rakovinou, je stále veľmi odôvodnená.

Hlavný dôraz sa teda bude pravdepodobne naďalej klásť iba na elimináciu MOAH.

 

Pozor na limity analýzy MOSH/MOAH

Súčasné možnosti analytických techník pre zisťovanie obsahu minerálnych uhľovodíkov sú, bohužiaľ, obmedzené a vedú k interpretačným nejasnostiam.

Zatiaľ čo minerálny olej je možné chromatograficky nájsť ako MOSH, MOSH nerovná sa minerálny olej. Existuje veľa produktov, ktoré v rámci analýzy MOSH vedú k falošne pozitívnym výsledkom. Väčšina n-alkánov je začlenená v MOSH, v prírode sú však bežne prítomné aj v ovocí a zelenine.

Napríklad náš rad syntetických mazív Nevastane je vytvorený prevažne pomocou syntetických základových olejov, polyalfaolefínov. Súčasná chromatografická metóda však nie je schopná odlíšiť od MOSH, takže sa považujú za „analógy MOSH“.

Podobne aj látky zvyšujúce lepivosť a ďalšie prísady spôsobujú falošne pozitívne MOSH a MOAH výsledky.

 

Chcite mazivá s najvyššou certifikáciou pre potravinársky priemysel

Kvalitné mazanie je dôležité nielen pre hladký chod strojov na výrobu potravín a nápojov, ale zároveň pre bezpečnosť výrobkov, ktoré putujú k spotrebiteľom.

Naše mazivá Nevastane spĺňajú najprísnejšie predpisy potravinárskeho priemyslu a najnovšie požiadavky dodávateľov priemyselných zariadení s cieľom prekonať priemyselné normy:

  • Naše mazivá Nevastane majú registráciu NSF H1 – to znamená, že obsahujú chemické zlúčeniny uznané ako zdravotne neškodné a sú schválené pre náhodný kontakt s potravinami na výrobnej linke.
  • Oproti niektorým iným olejom na trhu máme aj certifikáciu ISO 21469. Produkty, ktoré sú certifikované podľa tejto normy, prechádzajú kontrolou sledovateľnosti výrobkov a zhody zloženia, nezávislým testovaním a prísnymi neohlásenými auditmi v mieste výroby.

 

TotalEnergies, potravinársky priemysel, Nevastane, mazivá NSF H1, oleje,

Špecifická zelená farba obalov Nevastane so schválením pre potraviny umožňuje ľahkú identifikáciu s cieľom zmierniť prípadné riziká od skladovania až po používanie výrobkov.

 

Podrobnejšie sme o našich potravinárskych mazivách a olejoch písali v článku 10 príkladov, ako mazivá Nevastane zvyšujú kvalitu a bezpečnosť potravín.

 

Riziko kontaminácie mazivom MOSH/MOAH je minimálne

Škodlivá kontaminácia potravín prostredníctvom technického maziva je veľmi nepravdepodobná vďaka správnemu výberu mazív NSF H1, dodržaním štandardných postupov mazania strojov a dodržaním HACCP (systému analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov).

  • Maximálna kontaminácia olejom je podľa predpisu Úradu pre kontrolu potravín a liečiv obmedzená na menej než 10 ppm (FDA 21 CFR 178 3570).
  • Následne je teda riziko kontaminácie MOSH v potravine nižšie než 0,0003 – 0,0009 % a riziko kontaminácie MOAH je dokonca nižšie než 0,000001 %.

Mazivám MOSH/MOAH je možné sa vyhnúť

Ak je vo výrobe MOSH/MOAH neprípustné aj v zmienenej minimálnej koncentrácii, dokážeme vyhovieť najstriktnejším požiadavkám.

Momentálne máme v ponuke rad syntetických olejov Nevastane SY a taktiež rad Finaturol. Čoskoro uvedieme na trh napríklad oleje a plastické mazivá radu Nevastane pre kompresory, prevody, hydraulické okruhy a ďalšie aplikácie.

Prezrite si našu ponuku olejov a mazív pre potravinársky priemysel alebo produktový katalóg, kde nájdete technické listy aj karty bezpečnostných údajov so zložením.

 

Radi vám poradíme

Chceli by ste ďalšie informácie o problematike MOSH/MOAH a ako v potravinárstve minimalizovať riziká? Neváhajte nás kontaktovať a využiť našich odborníkov na mazivá.

 

Dátum vydania: 29. 5. 2024

 

Prečítajte si tiež:

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.