Skip to content

Ako v priemysle nahradiť látky PFAS? Vyvíjame oleje a mazivá, ktoré obstoja

Vývoj olejov a mazív bez „nesmrteľných chemikálií“ je pre nás prioritou. Vďaka alternatívam aj novým PFAS-free technológiám vám môžeme pomôcť zmeniť spôsob mazania strojov aj v náročnejšej priemyselnej výrobe.

 

TotalEnergies, PFAS, PFAS Free, udržateľnosť, ekológia, škodlivé chemické látky, mazivá, oleje, priemysel, životné prostredie

Hľadanie náhrady za škodlivé chemické látky PFAS je aktuálne veľká téma vo výrobe automobilov, ďalších priemyselných odboroch – textilnom, obalovom a kovospracujúcom, ale zároveň v potravinárstve alebo kozmetike.​​​​​

 

Tieto otázky sa pravdepodobne dotýkajú aj vás:

 

Čo sú to PFAS?

Pod skratkou PFAS nájdeme tisíce perfluórovaných a polyfluórovaných látok. Vyrábajú sa zhruba od 50. rokov 20. storočia. Obsahujú väzby medzi uhlíkom a fluórom, ktoré sú jednou z najsilnejších chemických väzieb vôbec.

Vďaka tomu majú jedinečné vlastnosti, predovšetkým čo sa týka nehorľavosti, výnimočných bariérových schopností, extrémnej odolnosti proti rozkladu a mimoriadne dlhej životnosti.

 

Prečo sú PFAS škodlivé?

Z dôvodu svojej mimoriadnej odolnosti si látky PFAS vyslúžili nelichotivé pomenovanie Forever Chemicals (nesmrteľné alebo večné chemikálie).

Ich stopy nájdeme nielen v pôde, podzemných vodách a riekach, ale aj v dažďovej vode a telách ľadových medveďov. Látky PFAS sa totiž prenášajú na dlhé vzdialenosti od zdroja uvoľnenia. Vyčistenie znečistených miest je technicky náročné a nákladné.

Látky PFAS znižujú imunitu batoliat, môžu spôsobovať rakovinu, neplodnosť, hormonálne ťažkosti, cukrovku a ďalšie ochorenia. Ak sa budú látky PFAS naďalej hromadiť v životnom prostredí, pitnej vode a potravinách, budú ohrozovať ľudské zdravie.

 

V akých výrobkoch sa PFAS nachádzajú?

Niektoré predmety s PFAS sú priamo v kontakte s ľudským telom, iné sa stávajú zdrojom znečistenia pri výrobe a likvidácii na skládkach.

Nachádzajú sa napríklad v papierových obaloch na potraviny, nepremokavom oblečení, nábytku alebo v kobercoch, ale aj v liekoch a zdravotníckych pomôckach. Sú taktiež súčasťou aditív hasiacich pien, ďalej sa používajú pri produkcii pokovovaných predmetov, polovodičov, elektronického a fotografického vybavenia, vo farbách a kozmetike. 

 

Prečo sa používajú oleje a mazivá s PFAS?

PFAS bývajú súčasťou špeciálnych olejov a mazív, ktoré sa využívajú v náročnom priemyselnom prostredí. Ako základový olej môžu obsahovať perfluorované polyéterové oleje (PFPE) s aditívom/spevňovadlom teflónu (PTFE).

Tieto kvapaliny majú v praxi výborné mazacie schopnosti:

 • vynikajúci výkon vo vákuu a pri vysokých teplotách;
 • extrémne široké rozmedzie prevádzkových teplôt;
 • chemicky inertné a odolné, nereaktívne;
 • nehorľavosť, chemická odolnosť;
 • vynikajúci koeficient trenia;
 • vynikajúce vlastnosti proti zadretiu;
 • nízky tlak pár;
 • široká kompatibilita s plastmi a elastomérmi;
 • veľmi dlhá životnosť mazacieho filmu.

 

Kde sa využívajú oleje a mazivá s PFAS?

Mazivá s PFAS sú dnes esenciálne vo výrobe polovodičov. Využívajú sa v rôznych priemyselných segmentoch, napríklad:

 • výroba automobilov: mazanie rôznorodých mechanických častí – dverí, sedačiek, zrkadiel, svetlometov, elektrických bŕzd, elektrických kontaktov, stieračov a mnohých ďalších;
 • jadrová energetika: ventily a ložiská ultracentrifúg v závodoch na obohacovanie uránu;
 • hodinárstvo: presné mechanizmy;
 • ďalšie dôležité aplikácie: letecké, vojenské, kozmické atď.

 

TotalEnergies, PFAS, PFAS Free, udržateľnosť, ekológia, škodlivé chemické látky, mazivá, oleje, priemysel, životné prostredie

Pre negatívny vplyv látok PFAS na zdravie a životné prostredie sa, pochopiteľne, obmedzuje ich výroba aj používanie po celom svete.

 

Kedy začne platiť zákaz PFAS?

Na začiatku roku 2023 Európska agentúra pre chemické látky zverejnila návrh s cieľom dosiahnuť zákaz výroby, používania, predaja a dovozu PFAS v Európe. Zatiaľ čo predtým boli zakazované iba jednotlivé látky, súčasný návrh sa vzťahuje na celú skupinu viac než 10 000 perfluorovaných chemických látok vrátane fluoropolymérov, pre ktoré sú mnohé PFAS základným stavebným kameňom.

Návrh je teraz predmetom diskusií a vyhodnocovania z hľadiska verejného zdravia aj sociálno-ekonomických tém. Finálne stanovisko poputuje k Európskej komisii, ktorá spolu s členskými štátmi EÚ rozhodne o prípadnom obmedzení vrátane lehôt na splnenie.

Očakáva sa, že zákaz časti PFAS v nejakej podobe vstúpi do platnosti v rokoch 2026 až 2027. Zároveň sa po 18-mesačnej zavádzacej lehote dajú čakať ďalšie 5-ročné až 12-ročné výnimky pre oblasti, kde preukázateľne nebudú existovať alternatívy PFAS.

 

Vplyv zákazu PFAS na firmy

Dokumentácia uznáva, že napríklad pre výrobcov vozidiel bude možné nahradiť látky PFAS v dlhšom časovom horizonte. Môže sa však stať, že predpis zakáže jednotlivé aplikácie alebo stanoví, že firmy musia v nadchádzajúcich rokoch skúmať alternatívy a začať ich používať čo najskôr.

Priemyselné firmy by si teda mali overiť, v akých procesoch a produktoch PFAS používajú, a následne sa pripraviť na to, že výroba a predaj takých výrobkov v EÚ v súčasnej podobe nebude možná. Spoločnosti by potom mali skontrolovať, či môžu upraviť svoje produkty tak, aby sa už nespoliehali na PFAS, a či sú na trhu dostupné vhodné alternatívy.

 

Ako nahradiť oleje a mazivá s PFAS?

Aká je situácia v priemyselných olejoch a mazivách? 

Prevažná väčšina produktov TotalEnergies neobsahuje látky PFAS. Výnimku teraz tvoria zmieňované fluorované mazivá (PFPE, perfluoropolyéter) či mazivá aditivované teflónom (PTFE, polytetrafluóretylén). Zloženie je vždy uvedené v príslušnom technickom liste, ktorý nájdete pri každom výrobku, napríklad v našom produktovom katalógu.

V TotalEnergies sa sústreďujeme na vývoj produktov, ktoré neobsahujú per- a polyfluorované látky a mohli by mazivá s PFAS plne zastúpiť. 

 • V niektorých prípadoch bude náhradný produkt úplne dostačujúci. Nové PFAS-free technológie dosahujú rovnaký alebo lepší výkon v nízkoteplotných vlastnostiach, adhezivite a znížení trenia. Prvé z nich prídu čoskoro na trh, ostatné sú ešte vo fáze testovania.
 • V oblasti plastických mazív a v prevádzkach vystavených vysokým teplotám, chemickej kontaminácii či vákuu bude plnohodnotné nahradenie produktov PFAS väčšou výzvou a pravdepodobne si vyžiada nákladnejší výskum, vývoj a taktiež prepracovanie mazaného zariadenia so zmenou technologických postupov.

 

Ako prejsť na oleje a mazivá bez PFAS?

S náhradou olejov a mazív s PFAS vám radi pomôžeme.

Stačí nás kontaktovať a nájdeme riešenie buď medzi súčasnými produktmi bez PFAS, alebo začneme spoločné testovanie či vývoj vhodného produktu.

 

Tešiť sa môžeme z toho, že tieto alternatívne produkty bez PFAS budú bezpečnejšie pre spotrebiteľov a vhodnejšie pre životné prostredie, čo je v súlade s našimi udržateľnými projektmi a produktmi.

 

Dátum vydania: 29. 5. 2024

 

Prečítajte si tiež:

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.