Skip to content

Rozpúšťadlá radu ISANE® majú izoparafínovú štruktúru, ktorá im dodáva vysoký stupeň čistoty  a špecifické vlastnosti, medzi ktoré patria veľmi slabý alebo žiadny zápach a nízke povrchové napätie. Ako produkty katalytickej syntézy majú izoparafínové rozpúšťadlá rad výhod oproti alifatickým rozpúšťadlám rovnakej frakcie,  ako sú lakové benzíny. 

Nízka toxicita činí produkty ISANE® vhodnými na široké spektrum použitia

Rozpúšťadlá ISANE® sú určené predovšetkým na nasledujúce priemyslové a komerčné aplikácie:

 • Farby a laky,
 • mazivá,
 • syntéza polyolefínov,
 • riedidlá bez zápachu pre farby a iné použitie,
 • kovoobrábanie, rezanie a kvapaliny pre EDM, ochranné kvapaliny,
 • mydlá na ruky,
 • aerosóly,
 • produkty pre fotokopírky,
 • produkty pre domácnosť,
 • palivo bez zápachu pre olejové piecky,
 • atramenty neprichádzajúce do priameho styku s potravinami a všetky použitia vyžadujúce produkty bez zápachu alebo splňujúce podmienky nariadenia US FDA 21 CFR 178.3620(b) o minerálnych olejoch (náhodný styk s potravinami).

Rozpúšťadlá ISANE®: hlavné charakteristiky

 • Menej než 10 ppm aromatických zlúčenín,
 • nulový obsah benzénu,
 • ťažké kvapaliny ISANE® sú bez zápachu, najľahšie produkty majú veľmi slabý zápach,
 • nízke povrchové napätie,
 • vysoké styčné povrchové napätie,
 • nízka elektrická vodivosť,
 • veľmi nízky bod tuhnutia (pod 50 °C).

Kritériá pre výber z rôznych produktov ISANE®

 • Bod vzplanutia,
 • sila rozpúšťadla,
 • rýchlosť odparovania,
 • viskozita.

Bod vzplanutia vz. tlak par.

Izoparafínové rozpúšťadlá: regulačné požiadavky

Tieto produkty sú klasifikované ako horľavé alebo vysoko horľavé. Aj keď nevyžadujú žiadne označenie o ekotoxicite, vytvárajú prchavé organické zlúčeniny, pokiaľ je bod varu nižší než 250 °C. 

Pretože produkty radu ISANE® sú veľmi čisté a relatívne inertné, sú častou voľbou pre aplikácie vyžadujúce schválenie pre priamy alebo nepriamy styk s potravinami.

V tabuľke dolu je uvedený prehľad certifikátov produktov ISANE®.

 

  IP 100  

  IP 120  

  IP 140  

  IP 155  

  IP 175  

  IP 185  

  IP 200  

Požiadavky na čistotu pre tekuté parafíny

x

x

x

x

x

x

x

Európsky liekopis

x

x

x

x

x

x

x

Nariadenie EC 1935/2004

x

x

x

x

x

x

x

Zákony pre ľudské potraviny / krmivá pre zvieratá a spotrebný tovar

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3530

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3620b

x

x

x

x

x

x

x

EPA/FDA certifikáty pre rad ISANE®

Podrobné charakteristiky izoparafínových rozpúšťadiel ISANE®.

Vedeli ste?

Kvapaliny radu TOTAL ISANE® sú syntetické riedidlá.

Charakteristiky:

 • Dĺžka uhľovodíkového reťazca medzi 7 a 14 atómami uhlíka,
 • Destilačné rozmedzie od 160 °C do 210 °C.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.