Skip to content

Rozpúšťadlá radu ISANE® majú izoparafínovú štruktúru, ktorá im dodáva vysoký stupeň čistoty  a špecifické vlastnosti, medzi ktoré patria veľmi slabý alebo žiadny zápach a nízke povrchové napätie. Ako produkty katalytickej syntézy majú izoparafínové rozpúšťadlá rad výhod oproti alifatickým rozpúšťadlám rovnakej frakcie,  ako sú lakové benzíny. 

Nízka toxicita činí produkty ISANE® vhodnými na široké spektrum použitia

Rozpúšťadlá ISANE® sú určené predovšetkým na nasledujúce priemyslové a komerčné aplikácie:

 • Farby a laky,
 • mazivá,
 • syntéza polyolefínov,
 • riedidlá bez zápachu pre farby a iné použitie,
 • kovoobrábanie, rezanie a kvapaliny pre EDM, ochranné kvapaliny,
 • mydlá na ruky,
 • aerosóly,
 • produkty pre fotokopírky,
 • produkty pre domácnosť,
 • palivo bez zápachu pre olejové piecky,
 • atramenty neprichádzajúce do priameho styku s potravinami a všetky použitia vyžadujúce produkty bez zápachu alebo splňujúce podmienky nariadenia US FDA 21 CFR 178.3620(b) o minerálnych olejoch (náhodný styk s potravinami).

Rozpúšťadlá ISANE®: hlavné charakteristiky

 • Menej než 10 ppm aromatických zlúčenín,
 • nulový obsah benzénu,
 • ťažké kvapaliny ISANE® sú bez zápachu, najľahšie produkty majú veľmi slabý zápach,
 • nízke povrchové napätie,
 • vysoké styčné povrchové napätie,
 • nízka elektrická vodivosť,
 • veľmi nízky bod tuhnutia (pod 50 °C).

Kritériá pre výber z rôznych produktov ISANE®

 • Bod vzplanutia,
 • sila rozpúšťadla,
 • rýchlosť odparovania,
 • viskozita.

Bod vzplanutia vz. tlak par.

Izoparafínové rozpúšťadlá: regulačné požiadavky

Tieto produkty sú klasifikované ako horľavé alebo vysoko horľavé. Aj keď nevyžadujú žiadne označenie o ekotoxicite, vytvárajú prchavé organické zlúčeniny, pokiaľ je bod varu nižší než 250 °C. 

Pretože produkty radu ISANE® sú veľmi čisté a relatívne inertné, sú častou voľbou pre aplikácie vyžadujúce schválenie pre priamy alebo nepriamy styk s potravinami.

V tabuľke dolu je uvedený prehľad certifikátov produktov ISANE®.

 

  IP 100  

  IP 120  

  IP 140  

  IP 155  

  IP 175  

  IP 185  

  IP 200  

Požiadavky na čistotu pre tekuté parafíny

x

x

x

x

x

x

x

Európsky liekopis

x

x

x

x

x

x

x

Nariadenie EC 1935/2004

x

x

x

x

x

x

x

Zákony pre ľudské potraviny / krmivá pre zvieratá a spotrebný tovar

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3530

x

x

x

x

x

x

x

FDA § 178.3620b

x

x

x

x

x

x

x

EPA/FDA certifikáty pre rad ISANE®

Podrobné charakteristiky izoparafínových rozpúšťadiel ISANE®.

Vedeli ste?

Kvapaliny radu TOTAL ISANE® sú syntetické riedidlá.

Charakteristiky:

 • Dĺžka uhľovodíkového reťazca medzi 7 a 14 atómami uhlíka,
 • Destilačné rozmedzie od 160 °C do 210 °C.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.