Skip to content

Aromatické rozpúšťadlá sa používajú v mnohých aplikáciách. Ide o bezfarebné kvapaliny s charakteristickým zápachom. 

Sú prakticky nerozpustné vo vode (menej než 0,1% hmotnosti), ale miešateľné s radom organických rozpúšťadiel. 

Aromatické rozpúšťadlá sú stabilné, nekorodujú štandardné kovy, ale narušujú plasty a gumu a môžu významne reagovať so silnými oxidačnými činidlami. 

Aromatické rozpúšťadlá sa používajú pre ich vynikajúcu rozpúšťaciu silu a dobrú kompatibilitu s polymérmi.

Aromatické rozpúšťadlá: rad špeciálnych kvapalín TotalEnergies

Špeciálne kvapaliny TotalEnergies obsahujú široký rad aromatických rozpúšťadiel, ako sú tradičný toluén a xylén, a ďalšie produkty, ako sú SOLVAREX® 9 a SOLVAREX® 10.

Čisté produkty

Ropné frakcie

TOLUÉN

SOLVAREX® 9

TOLUÉN TDI

SOLVAREX® 10

XYLÉN

SOLVAREX® 10 LN

ORTHO-XYLÉN

-

Aromatické rozpúšťadlá: priemyslové aplikácie

Tieto produkty sa používajú v mnohých aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokoúčinnú rozpúšťaciu silu. Výber produktu závisí od požadovanej rýchlosti odparovania.

Produkty

Aplikace

TOLUÉN,

TOLUÉN TDI

 • priemyslové farby (menovite cestné farby),
 • lepidlá a spojivá; Tlačiarenské atramenty,
 • chemický priemysel,
 • dyntéza živice,
 • tlačiarenské atramenty

SOLVAREX®

 • prípravky na hubenie škodcov (insekticídy, pesticídy),
 • chemický priemysel,
 • syntéza živice,
 • čistiace prostriedky

XYLÉN

 • priemyslové farby (najmä farby pre automobilový priemysel),
 • čistenie prikrývok a strojov,
 • ošetrovanie dreva

ORTHO-XYLÉN

 • chemická syntéza,
 • čistiace prípravky,
 • odmasťovanie,
 • lepidlá a spojivá,
 • farby a laky

Kvôli vyššiemu bodu vzplanutia, ale nižšej rýchlosti odparovania, sa tieto produkty odporúčajú pre nasledujúce aplikácie:

 • Syntéza živice,
 • Farby a priemyslové farby (SOLVAREX® 9, SOLVAREX® 10 a SOLVAREX® 10 LN, nízky obsah naftalénu),
 • Rôzne riedidlá,
 • Čistenie prikrývok (SOLVAREX® 9),
 • Priemyslové čistiace prípravky (SOLVAREX 9),
 • Hubenie škodcov (SOLVAREX® 9 a ďalej SOLVAREX® 10 postupne nahradzujú xylén v insekticídoch),
 • Ťažba vzácnych zemných prvkov (SOLVAREX® 9 a SOLVAREX® 10).

Aromatické rozpúšťadlá: regulačné požiadavky

Všetky aromatické rozpúšťadlá sú horľavé alebo vysoko horľavé a sú zodpovedné aj za hromadenie elektrostatického náboja počas manipulácie.

Sú prísne regulované kvôli ich významnému potenciálnemu vplyvu na zdravie a životné prostredie. Ich odparovanie do atmosféry prispieva k produkcii ozónu v troposfére v dôsledku fotochemickej reakcie (pôsobenie svetla v širšom zmysle slova v chemickej reakcii). Navyše pri ich vypúšťaní do vodného prostredia sa iba malá časť rozpustí vo vode a zvyšok zostáva plávať na povrchu. Biologická odbúrateľnosť rozpúšťadiel je nízka a ich toxicita pre vodné organizmy vysoká. 

Európska smernica 67/548/EC zakazuje používať toluén v niektorých aplikáciách a tento produkt je teraz vedený ako produkt kategórie 3 „toxický pre reprodukciu“. Nové ustanovenia platia od októbra 2005.

Prípravky na báze toluénu musia byť označené, pokiaľ sa jeho koncentrácia rovná 5% alebo je vyššia než 5%. Okrem toho toluén nesmie byť uvádzaný na trh ako látka alebo zložka v prípravkoch v koncentrácii rovnej alebo vyššej než 0,1% hmotnosti, v lepidlách a farbách v sprejoch. Nové ustanovenia platia od júna 2007.

Aromatické rozpúšťadlá produkujú emisie VOC (prchavé organické zlúčeniny).

Upozornenie: obsah naftalénu v týchto produktoch je v Európe obmedzený na 1%.

Vedeli ste?

Aromatické rozpúšťadlá pochádzajú z destilácie reformátov (z katalytického reformátovania) 

 • Počet atómov uhlíku v reťazci je C8-C20,
 • Body varu sú v rozsahu od 110 °C do 190 °C.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.