Skip to content

Divízia Špeciálnych kvapalín TotalEnergies vyvinula špecifický postup hydrogenácie pre rad ľahkých uhľovodíkov HYDROSEAL®.

Tento postup zaisťuje veľmi nízky obsah aromátov, obvykle menej než 100 ppm (10-4).

Medzi vynikajúce vlastnosti týchto kvapalín patria:

 • veľmi nízke hladiny aromátov a PAH (polycyklické aromatické uhľovodíky),
 • vynikajúca tepelná a UV stabilita,
 • slabý zápach,
 • vysoké body vzplanutia,
 • široké pásmo viskozity, vhodné pre mnoho použití,
 • biologická odbúrateľnosť.
 • Bez prchavých organických zlúčenín (VOC). Najťažšiu frakciu destilácie je možné použiť na vytvorenie produktov, splňujúcich najprísnejšie požiadavky v stavebnom priemysle (AgBB, Emicode, Anses, Ange Bleu atď.).
 • Splňujú podmienky US FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) kapitola 21 CFR 178.3620(b) o minerálnych olejoch (náhodný styk s potravinami).
 • Splňujú kritériá Európskeho liekopisu týkajúceho sa čistoty.

HYDROSEAL® pre rôzne priemyslové aplikácie:

 • silikónové tesniace materiály, hybridy,
 • PVC plastisol podlahové krytiny, vinylové tapety,
 • úprava vody reverzná emulzná polymerácia (polyakrylamidy),
 • mazivá,
 • extrakcie betónových foriem,
 • kovoobrábanie, výroba plechov, priemysl. mazív a EDM,
 • oleje pre elektrické transformátory,
 • priemyslové a automobilové hydraulické systémy, kvapaliny do tlmičov,
 • olej na impregnáciu textilu,
 • výroba výbušnín,
 • bezuhlíkový kopírovací papier, mikrokapsuly.

Kvapaliny s veľmi nízkym bodom tuhnutia

Divízia Špeciálnych kvapalín TotalEnergies ponúka produkty kombinujúce vysokú viskozitu s vynikajúcimi vlastnosťami tuhnutia pri nízkych teplotáchvďaka výrobnému procesu zahrnujúcemu katalytické odparafínovanie. 

Kvapaliny HYDROSEAL® G290H, G315H a G340H sa odporúčajú najmä pre automobilové aplikácie a ľahké hydraulické oleje. 

Kvapaliny HYDROSEAL® sú dearomatizované uhľovodíkové rozpúšťadlá typu plynový olej:

 • dĺžka uhľovodíkového reťazca: od 13 do 27 atómov uhlíka,
 • destilačné rozmedzie od 230 °C do 380 °C.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Chcem sa prihlásiť sa na odber Newslettera a potvrdzujem, že som sa zoznámil/a so Zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu Newslettera je možné sa kedykoľvek odhlásiť tu alebo prostredníctvom odkazu v zaslanom Newsletteri.