Skip to content

Rozpúšťadlá SPIRDANE® sú lakové benzíny. Lakové benzíny sú tvorené komplexnými zmesami uhľovodíkov získaných hydrogenáciou ropnej frakcie.

Rozpúšťadlá SPIRDANE® sú číre kvapaliny s nízkou viskozitou s charakteristickým zápachom pri dosiahnutí koncentrácie 1 ppm. Tieto rozpúšťadlá sú prakticky nerozpustné vo vode, ale miešateľné s väčšinou organických rozpúšťadiel. 

Rozpúšťadlá SPIRDANE® sú stabilné, nekorodujú štandardné kovy, ale môžu reagovať so silnými oxidantmi.

Niektoré z rozpúšťadiel radu SPIRDANE® majú bod vzplanutia nižší než 60 °C, preto sú klasifikované ako horľavé.

Aplikácia: Vďaka spojeniu dobrej rozpúšťacej sily a priemernej rýchlosti odparovania sa produkty SPIRDANE® používajú predovšetkým v oblasti farieb, odmasťovačov, kovov a mazív.

Rozpúšťadlá SPIRDANE je možné rozdeliť na tri skupíny:

1) Tradičné rozpúšťadlá s aromátmi: SPIRDANE® HT

SPIRDANE® HT spojuje zodpovedajúci odparovací profil s veľmi dobrou rozpúšťacou silou a preto sa používa v takých aplikáciách, ako sú:

 • živice,
 • farby,
 • čistiace prostriedky,
 • odmasťovacie prostriedky v dávkovačoch alebo tubách,
 • prostriedky pre kovoobrábanie atď.

2) Rozpúšťadlá s veľmi nízkym obsahom aromátov

Divízia Špeciálnych kvapalín TotalEnergies ponúka lakové benzíny s nižšími toxikologickými a ekotoxikologickými hodnotami, než aké sú stanovené platnou legislatívou. 

Tieto produkty majú veľmi nízky obsah aromátov: štandardné hodnoty, ktoré sú pre väčšinu produktov 10 ppm, ponúkajú užívateľom väčšiu flexibilitu vo formulách.

Rad SPIRDANE® ponúka široký výber rôznych bodov vzplanutia

 • Bod vzplanutia 13 °C: SPIRDANE® L2.
 • Bod vzplanutia 24 °C: SPIRDANE® L1.
 • Bod vzplanutia 28 °C: SPIRDANE® D 25.
 • Bod vzplanutia 38 °C: SPIRDANE® D 30.
 • Bod vzplanutia 38 °C: SPIRDANE® D 30.
 • Bod vzplanutia 65 °C: SPIRDANE® D 60.

3) Rýchlo sa odparujúce rozpúšťadlá: SPIRDANE® D60L , SPIRDANE ®L1 a SPIRDANE® L2

Výrobca hľadajúci úzku frakciu destilácie zvolí SPIRDANE® D60L, SPIRDANE® L1 alebo SPIRDANE® L2. SPIRDANE® D60L je rozpúšťadlo určené špeciálne na odmasťovanie alebo aplikácie vyžadujúce vysokú rýchlosť odparovania. 

Veľmi úzke destilačné rozmedzie tohto výrobku a jeho bod vzplanutia (60 °C) boli optimalizované na dosiahnutie najlepšej rýchlosti odparovania.

SPIRDANE® L1 a SPIRDANE ®L2 nájdu využitie v aerosóloch, farbách a náteroch, spojivách a priemyslových čistiacich prostriedkoch. 

Medzi hlavné charakteristiky patria: nízke povrchové napätie, vysoká rýchlosť odparovania a úzke rozmedzie bodu varu.

4) Regulatórne požiadavky

Nedávna smernica EU 2004/42/EC nadobudla platnosť 1. januára 2010. Upravuje množstvo prchavých organických zlúčenín (VOC) pre každý typ farby.

Rozpúšťadlá radu lakových benzínov je možné používať vo formulách dekoratívnych farieb a lakov pri dodržaní množstva VOC stanoveného nariadeniami a bez ohľadu na cieľ: vysoký alebo nízky obsah neprchavých zlúčenín. 

Lakové benzíny SPIRDANE® obsahujú nízke hladiny aromatických zlúčenín a preto splňujú požiadavky platných nariadení vo väčšine krajín. 

Lakové benzíny sú frakcie, ktoré sú charakteristické nasledujúcimi vlastnosťami:

 • počet uhlíkov prevažne v rozmedzí C6-C13,
 • rozsah bodu varu medzi 135 °C a 200 °C,
 • zmesi uhľovodíkov s destilačným rozpätím medzi 135 °C a 200 °C.

Rad SPIRDANE® D tvoria dearomatizované produkty: obsah aromátov nie je vyšší než 100 ppm.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.