Skip to content

Udržateľnosť našich asfaltov

Priehľadné sklenené prasiatko so zeminou a trávnikom vnútri

Trvale udržateľný rozvoj – naša zodpovednosť

Rad výrobkov, ktorý vznikol a vzniká v rámci programu Total Ecosolutions, je navrhnutý tak, aby pomohol našim zákazníkom sústavne zlepšovať energetickú efektivitu a znižovať vplyv výroby na životné prostredie. 

Predĺženie životného cyklu výrobku môže značne vylepšiť jeho udržateľnosť a zmierniť daň, ktorú si vyžiada na životnom prostredí. Pokiaľ dôjde k zásahu do vozovky vo vhodnom momente, môže výrobok určený na predĺženie životnosti alebo oživenie, značne predĺžiť celkovú životnosť vozovky.  

Skupina TotalEnergies sa venuje neustálemu výskumu nových produktov s dlhšou životnosťou. Jedným z výsledkov tohto snaženia je aj spojivo ECO². Asfalt navrhnutý špeciálne pre teplé asfaltové zmesi, ktorý umožňuje zníženie teploty pri výrobe a kladení asfaltových zmesí, v závislosti od použitého spojiva, až o 40 °C, v porovnaní s horúcimi asfaltovými zmesami. 

Cesty a diaľnice sú najzákladnejším a najfrekventovanejším stavebným kameňom nákladnej a osobnej dopravy a majú významnú úlohu v integrácii ekonomických aktivít do bežného života. Na asfalty a asfaltové zmesi, ktoré sa pri stavbe vozoviek používajú, sa často nazerá ako na primitívne nesofistikované materiály. Opak je však pravdou. Práve asfalty prinášajú inovatívne riešenia globálnych problémov spoločnosti, ako sú napr. bezpečnosť v cestnej doprave, integrácia dopravných ciest do mestského a vidieckeho krajinného prostredia a znižovanie dosahu výstavby vozovky na životné prostredie pomocou rastúceho trendu v používaní recyklovateľných materiálov.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.