Skip to content

Čo je to ISO akreditácia?

Akreditácia je uznanie certifikačného orgánu na uskutočňovanie certifikácií podľa jednotlivých noriem. V každej krajine existuje akreditačný úrad, ktorý po splnení daných kritérií, udeľuje tieto akreditácie. Kritériá pre udelenie ISO akreditácií sú taktiež stanovené medzinárodnými normami. Náš výrobný sklad v Kouřimi je momentálne certifikovaný podľa ČSN EN ISO 9001:2009 (Manažment kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (Environmentálny manažment) a v najbližšom čase dôjde k certifikácii i podľa ČSN EN ISO 18001 (Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Čo je to CE značenie?

Vo svojej súčasnej podobe sa CE značenie objavuje na výrobkoch od roku 1995. Udeľuje sa na výrobky s ktorými sa obchoduje v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, teda medzi 27 členskými štátmi EU a 3 štátmi Európskeho združenia voľného obchodu. Cieľom je umožniť voľný pohyb tovaru na európskom trhu. 

Podľa CPR (Construction Products Regulation) nie je, od 1.7.2013, možné na európsky trh umiestniť žiadny produkt, vyrobený a dodaný v súlade s harmonizovanými európskymi normami (hEN), bez toho aby na ňom bola CE značka. Nevyhnutnou podmienkou pre označenie CE je “Prehlásenie o parametroch DoP“ (Declaration of performance - DOP)

Čo je to Prehlásenie o parametroch?

Prehlásenie o parametroch uvádza vlastnosti daného stavebného výrobku - konkrétne úrovne vo vzťahu k základným charakteristikám výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou (V prípade asfaltu  je to harmonizovaná norma – hEN). Kópia prehlásenia sa poskytuje príjemcovi na vyžiadanie v tlačenej či elektronickej podobe v jazyku krajiny, kde je výrobok dodávaný na trh.

Existujú výnimky, kedy výrobca nevydáva „prehlásenie o parametroch“ a neoznačuje výrobok CE – napr. nesériový výrobok zabudovaný firmou v konkrétnej jedinej stavbe.

Čo je to REACH?

REACH (Registrácia, Evaluácia - Hodnotenie, Autorizácia - Povoľovanie a obmedzovanie CHemických látok) je skratka pre chemickú politiku Európskej únie. Jej zámerom je zvýšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pri zachovaní zdravého konkurenčného prostredia na trhu. Nariadenie z 1. júna 2007 sa týka látok vyrábaných v EU alebo dovážených do EU v množstve väčšom, než 1 tona ročne. Za registráciu látok sú zodpovední ich výrobcovia a dovozcovia.

V divízii Total Bitumen sme plne presvedčení o nutnosti implementácie tohto nariadenia a vyčlenili sme v rámci skupiny dostatočné ľudské a finančné zdroje, aby sme tak učinili. 

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.