Skip to content

Ropný asfalt je termoplastický výrobok, ktorého správanie a konzistencia sú výrazne závislé od teploty, pričom za bežných ročných teplôt v strednej Európe, je asfalt v pevnom stave. Pri zahriatí na teplotu vyššiu než 120 °C, je možné bežný cestný asfalt prečerpávať, prepravovať a používať. Z viac než 1300 celosvetovo známych druhov ropy je len 10 % vhodných na výrobu asfaltu podľa európskych noriem.  

Či už čistý asfalt alebo asfalt modifikovaný, fluxovaný či emulgovaný - jeho adhézne, kohézne a elastické vlastnosti, vodná nepriepustnosť, spracovateľnosť, trvanlivosť, cena aj jeho reologické charakteristiky z neho činia ideálny materiál pre cestné staviteľstvo a priemyslové využitie (stavebníctvo, automobilový priemysel, prípravky pre domácnosť...)

Ropa je prírodný materiál vznikajúci pomalým rozkladom morských živočíchov. Asfalt vzniká pri spracovaní vybraných druhov ropy v rafinériách, zmiešaním najťažších frakcií (bitúmenová báza). Tieto frakcie sú výsledkom procesu atmosférickej a vákuovej destilácie. Niektoré špeciálne postupy spracovania nie sú k dispozícii vo všetkých rafinériách. Všetky rafinérie však majú k dispozícii destilačné jednotky. 

Spracovanie určitých asfaltických báz pomocou rozpúšťadla (skvapalnených plynov), známe ako odasfaltovanie, umožňuje oddeliť rafinát (ľahký podiel odstránený pomocou rozpúšťadla) od deasfaltovaného zvyšku, ktorý môže byť použitý pri výrobe určitých asfaltov určených na špeciálne využitie. Prefukovanie prúdom vzduchu (tepelná alebo katalytická oxidácia určitých asfaltických báz) umožňuje získať asfalty s upravenými vlastnosťami, ktoré sú určené na priemyselné použitie.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracúvania osobných údajov a cookies.

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.