Skip to content

Mazivá s nízkymi emisiami

Produkty Low SAPS od TOTAL Lubrifiants vychádzajú v ústrety potrebám najmodernejších motorov tak, že umožňujú ich systémom pre následnú úpravu výfukových plynov pracovať na plný výkon.

Mazivá s nízkymi emisiami

Naše mazivá s nízkymi emisiami, nazývané tiež „Low SAPS“, obsahujú nízke množstvo sulfátového popola, fosforu a síry (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur – SAPS). Látky SAPS obsiahnuté v tradičných mazivách môžu mať škodlivý vplyv na systémy post-treatment (následná úprava výfukových plynov), ktoré odstraňujú znečisťujúce emisie. Filtre pevných častíc (DPF) sú mimoriadne citlivé na látky SAPS. Technológia Low SAPS od TOTAL Lubrifiants obmedzuje vaše pôsobenie na životné prostredie tak, že optimalizuje výkon týchto čistiacich systémov. Naše mazivá Low SAPS sú súčasťou programu TOTAL EcoSolutions.

Filtre pevných častíc (DPF)

V posledných rokoch sa v automobilovom priemysle v sekcii výskumu a vývoja venuje neobvykle veľká pozornosť systémom pre následnú úpravu výfukových plynov. V súvislosti s tým uviedli výrobcovia automobilov na trh filtre pevných častíc. Tieto filtre, ktoré sú navrhnuté pre dieselové motory, pohlcujú nahromadené častice a spôsobia vstrek nafty, ktorý nakoniec nežiaduce častice spáli. To pre mazivá predstavuje novú výzvu a TotalEnergies jej úspešne čelí. Navrhli sme oleje, ktoré sú prispôsobené novým fyzikálnym a chemickým podmienkam systémov následnej úpravy výfukových plynov, ako sú filtre pevných častíc.

Výhody:

  • optimálny výkon systémov pre následnú úpravu výfukových plynov,
  • nižšie náklady na autoservis pre užívateľa,
  • vhodné na všetky typy použitia, vrátane najnáročnejších,
  • nová generácia mazív pre akékoľvek benzínové a naftové motory.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.totalenergies.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-cookies

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.