Skip to content

Biomazivá

Biomazivá skupiny TotalEnergies - tá najlepšia pre prácu v prírode

TOTAL Lubrifiants intenzívne vníma nutnosť ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Ako odpoveď na tieto výzvy sme vyvinuli biomazivá – kompletnú škálu špeciálnych olejov pre stroje a vozidlá, ktoré vyžadujú stratové mazanie, alebo ktoré môžu pre životné prostredie predstavovať priame riziko v situáciách, kedy výrobok uniká alebo dôjde k jeho náhodnému vyliatiu.

Biomazivá

Čo je biomazivo?

Termín „biomazivo“ označuje všetky druhy mazív, ktoré sa v prírode rýchlo rozkladajú a nie sú toxické pre človeka ani pre vodné prostredie. Ich základom môžu byť rastlinné oleje (napr. repkový olej) alebo syntetické estery vyrobené z modifikovaných recyklovaných olejov.

Hlavné výhody biomazív:

 • rýchla biologická odbúrateľnosť,
 • nízka toxicita,
 • ohľaduplnosť voči životnému prostrediu,
 • dobré mazacie vlastnosti,
 • vysoký index viskozity,
 • dlhšia životnosť zariadení.

Využitie

Biomazivá sa hodia všade tam, kde by mohlo byť ohrozené životné prostredie. 

 • Stratové mazanie (reťazové oleje do motorovej píly, oleje do dvojtaktných motorov, prostriedky a mazivá uvoľňujúce debnenie).
 • Tuky,  pri ktorých môže dôjsť k náhodnému úniku (hydraulické oleje, oleje pre motory, prevodovky, nápravy atď.).
 • Použitie biomazív sa odporúča najmä tam, kde je potrebné mať neustále na zreteli ochranu životného prostredia, napr. vo vodných, horských, poľnohospodárskych a lesných prostrediach alebo v hlbokých lomoch.

Biomazivá a čistá voda

Voda predstavuje výzvu: je s ňou spojené najväčšie množstvo zdrojov znečistenia na báze olejov. Jedným z príkladov sú stroje, ktoré pracujú na riekach a kanáloch (bagrovanie, stavebné práce na brehu atď.) a tiež samotné plavidlá, či už ide o profesionálne použitie (tlačné remorkéry, traulery atď.) alebo rekreačné účely (prívesné lodné motory, vodné skútre atď.). Z tohto hľadiska je potrebné brať do úvahy aj akékoľvek zariadenia prevádzkované na vode alebo blízko nej (vzdúvadlá, vodné elektrárne). 

TOTAL Lubrifiants ponúka kompletnú škálu biomazív vhodných pre tieto aktivity:

 • riečna a pobrežná kabotáž,
 • pobrežná a vnútrozemská navigácia,
 • rekreačné plavby,
 • vzdúvadlá a vodné elektrárne.

Biomazivá pre čisté životné prostredie

Stroje na zemné práce sa často používajú v prirodzenom prostredí na stavbách, v developerských projektoch, v kameňolomoch a v mestskej cestnej výstavbe. Pri týchto činnostiach môže dôjsť k náhodnému rozliatiu motorového, prevodového či hydraulického oleja, čo môže mať za následok znečistenie bezprostredného okolia. Nakoľko TotalEnergies berie ochranu prirodzeného prostredia vážne, ponúkame sortiment biomazív vhodných na tieto použitia:

 • ťažné stroje,
 • stavebné stroje,
 • zariadenia na zemné práce,
 • stroje na čistenie kanalizácie.

Biomazivá pre čisté hory 

Profesionáli pracujúci v horách majú permanentný záujem o zachovanie tamojšieho životného prostredia a udržanie horských oblastí v čistote. Aby vyhovel ich potrebám, dodáva TotalEnergies sortiment biomazív pre akékoľvek zariadenie, ktoré prichádza do styku s prirodzeným prostredím: lyžiarske vleky, snehové delá, snežné skútre, zariadenia na úpravu snehu a ďalšie stroje údržby. Táto škála zahŕňa prevodové a hydraulické oleje a tiež mazacie tuky a oleje do dvojtaktných motorov pre viacero druhov použitia:

 • údržba zjazdoviek,
 • lyžiarske vleky,
 • snežné skútre / terénne štvorkolky,
 • zariadenia na výrobu snehu.

Biomazivá pre čistú pôdu

V lesnom hospodárstve a v poľnohospodárstve sa mazivá používajú ako pre malé zariadenia (motorové píly, krovinorezy), tak aj pre stroje na ťažbu dreva (vyvážacie traktory, nakladače klátov), prípravu pôdy a zber úrody.

V prípade náhodného úniku sa stratové mazanie (pre motorové píly a dvojtaktné motory) či hydraulické a prevodové oleje môžu stať zdrojom znečistenia v prirodzenom prostredí lesa alebo farmy. TotalEnergies dodáva škálu biomazív, ktoré sú prispôsobené pre lesné a poľnohospodárske zariadenia:

 • práce v lese,
 • príprava pôdy,
 • poľnohospodárske zariadenia,
 • motorové píly, krovinorezy.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.totalenergies.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-cookies

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.