Skip to content

ANAC TRANSPORT

Diagnostický systém analýzy oleja ANAC pre optimálnu správu vozového parku

ANAC TRANSPORT je diagnostický systém vyvinutý špeciálne pre firemné vozidlá používané na diaľkové trasy založený na interpretácii údajov získaných z analýzy oleja. Súprava na analýzu oleja ANAC TRANSPORT umožňuje správcom vozového parku znížiť náklady na vlastníctvo firemného vozového / strojového parku.

V porovnaní so súčasnými senzormi ponúka ANAC TRANSPORT úplnejšiu a presnejšiu analýzu, takže následné servisné práce môžu byť lepšie cielené, a teda aj lacnejšie.

Systém ANAC TRANSPORT je odporúčaný najmä pre:

 • Systematické sledovanie opotrebenia súčastí hnacej sústavy, ako sú motory, prevodovky a diferenciály v nákladných vozidlách a diaľkových autobusoch v medzinárodnej preprave osôb / tovaru.
 • Vyhodnotenie zostávajúcej úrovne výkonu maziva v nadväznosti na používanie vozidla.
 • Optimalizáciu maximálne povolených intervalov výmeny oleja OEM.
 • Prevenciu porúch
 • Predĺženie životnosti súčastí hnacej sústavy.
 • Kontrolu vplyvu zloženia oleja na životnosť zariadenia pre následnú úpravu.
 • Preventívnu údržbu, vďaka ktorej sa znižujú prevádzkové náklady na km, míľu alebo hodinu.
 • Fluel Economy Control a detekcia možného riedenia paliva znižuje spotrebu paliva.
 • Zhodnotenie zariadenia pri ďalšom predaji.

SLEDOVANÉ PARAMETRE

Mechanické opotrebenie:

 • Prvky opotrebenia: železo, olovo, meď, cín, chróm, hliník, nikel (ppmc)

Kontaminácia olejom:

 • Kremík (ppm), nespálené častice * (%), voda (%), chladiaca kvapalina * (prítomnosť), palivo * (%)

Vlastnosti maziva:

 • Kinematická viskozita (mm2/s) pri 100 °C * alebo 40 °C ***, oxidácia *, TBN **, sulfátovaný popol *

* pre motorové oleje
** pre motory na plyn
*** pre prevodové oleje

DIAGNOSTIKA A KOMENTÁRE

Reporty ANAC sú generované znalostnou databázou TOTAL ANAC na základe:

 • Databázy ANAC CAPS so záznamami spätnej väzby o úspešných intervenciách.
 • Diagnostických algoritmov TOTAL ANAC umožňujúcich kompenzáciu účinku doplnenia oleja vzhľadom na počet najazdených kilometrov, ktoré sa zameriavajú na skutočný stav opotrebenia komponentov.
 • Databázy TOTAL ANAC s referenčnými údajmi pre všetky aktuálne typy dielov, údaje sú stanovené na základe viac ako 7 miliónov uskutočnených analýz.

SPRÁVA ANAC DIAGNOSTIKY

Správa ANAC diagnostiky je zasielaná e-mailom, prípadne je možné ju nájsť na internete.

Zaregistrujte sa pre odber NEWSLETTERU!

A získajte to najzaujímavejšie zo sveta TotalEnergies

PRÁVNE UPOZORNENIE

Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.totalenergies.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-cookies

As part of the website and in accordance with the regulations on the protection of personal data, TotalEnergies, as data controller, processes your personal data such as your email address for the purpose of sending you our newsletter on the basis of our legitimate interest. Your data is kept for the duration of your subscription to our newsletter. In order to carry out the processing mentioned above, the data collected is only accessible to the site administrator and IT service providers. In accordance with the regulations in force, you have the right to access, rectify, delete your data, post-mortem directives and may also request the limitation of the processing. You also have the right to exercise your rights and ask us about the processing of your personal data by contacting [email protected] If, after contacting us, you feel that your rights are not being respected, you can submit a complaint to the competent supervisory authority. To find out more about the management of your data and your rights, please refer to the site's personal data and tracker charter.